KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ZASŁUGI RP (2012)

Postanowieniem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) Adam Błaszkiewicz odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP. 11 listopada 2012 r. Ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski uhonorował społecznika wręczając mu odznaczenie za wybitne zasługi w rozwijaniu polskiego szkolnictwa na Litwie, za działalność na rzecz opieki nad polskimi miejscami pamięci narodowej.