KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ZASŁUGI RP (2018)

Postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 14 lutego 2018 r. członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) Adam Błaszkiewicz odznaczony został Krzyżem Komandorskim Zasługi RP. 15 lutego 2018 r. podczas spotkania ze społecznością polską w Domu Kultury Polskiej w Wilnie prezydent RP Andrzej Duda wręczył społecznikowi odznaczenie za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Litwie, za kultywowanie polskich tradycji i zachowanie dziedzictwa narodowego.