KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ZASŁUGI RP (2018)

Postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 14 lutego 2018 r. prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) Alicja Maria Klimaszewska odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP. 15 lutego 2018 r. podczas spotkania ze społecznością polską w Domu Kultury Polskiej w Wilnie prezydent RP Andrzej Duda wręczył społeczniczce odznaczenie za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Litwie, za kultywowanie polskich tradycji i zachowanie dziedzictwa narodowego.