NAGRODA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ "ŚWIADEK HISTORII" (2018)

24 października 2018 r. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) została wręczona nagroda Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) „Świadek historii”. W imieniu Komitetu nagrodę odebrał prezes SKOnSR Dariusz Żybort. Wyróżnienie wręczane jest osobom i organizacjom spoza Polski szczególnie zasłużonym w odkrywaniu, upamiętnianiu i propagowaniu wiedzy o najnowszej historii Polski. Kandydaturę na otrzymanie odznaczenia zgłosił członek SKOnSR Dariusz Lewicki.