MEDALE "PRO PATRIA" (2019)

7 lipca 2019 r. z okazji 75-tej rocznicy Operacji Ostra Brama na wileńskim Cmentarzu Na Rossie podczas apelu pamięci połączonym ze składaniem wieńców przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, medalami "Pro Patria“ uhonorowani zostali prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) Dariusz Żybort i prezes honorowy Alicja Maria Klimaszewska. 4 grudnia 2022 r. w przededniu 155. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, przed Mauzoleum Matki i Serca Syna na Cmentarzu Na Rossie odbyły się uroczystości upamiętniające Marszałka. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oficjalnie uhonorował społeczników medalami.