NAGRODA IM. PROF. ALEKSANDRA GIEYSZTORA (2014)

6 lutego 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się wręczenie Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, w ramach piętnastej edycji konkursu, który został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Kapituła pod przewodnictwem prof. Andrzej Rottermunda uhonorowała tym prestiżowym wyróżnieniem Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR), najstarszą polską nekropolię w Wilnie. Nagroda jest co roku przyznawana instytucji bądź osobie szczególnie zasłużonej dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno niematerialnego jak i materialnego. W imieniu Komitetu nagrodę odebrała prezes Alicja Maria Klimaszewska i członkowie Halina Jotkiałło i Adam Błaszkiewicz.