NAGRODA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ "SEMPER FIDELIS” (2021)

8 października 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) została wręczona nagroda Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) "Semper Fidelis". W imieniu Komitetu nagrodę odebrał prezes SKOnSR Dariusz Żybort i członek Dariusz Lewicki. Honorowe wyróżnienie otrzymują corocznie osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN. Wniosek o przyznanie nagrody złożyła Barbara Orszewska - koordynator projektów w Instytucie Polskim w Wilnie.