Lekarze kwestowali Na Rossie

W dniach 9-10 czerwca 2023 r. na wileńskiej Rossie odbyła się dwudniowa kwesta, organizowana przez SKOnSR we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Medycznym na Litwie (PSML). W tradycyjnej kweście aktywny udział wzięli nie tylko członkowie PSML, ale też Koło Studentów Medycyny. Zebrane środki zostaną przeznaczone na odnowę pomników lekarzy spoczywających na zabytkowej nekropolii. Nagrobkami lekarzy PSML opiekuje się ponad 15 lat. 💰💸

(Fot. prezes SKOnSR Dariusz Żybort)