Wynik wiosennej kwesty "Pomnikom Rossy 2023"

👍😊 2620 euro (o 895 euro więcej niż rok temu), 5706,44 zł (o 3639 zł więcej niż w roku ubiegłym), 8 USD - to kwota, jaka została zebrana w Wilnie na najstarszej nekropolii 🇱🇹 Litwy podczas wiosennej kwesty ,,Pomnikom Rossy" w dniach 29-30 kwietnia i 1-2 maja br.
 
3 maja 2023 r. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Medyczego na Litwie członkowie SKOnSR (Dariusz Żybort, Irmina Kalimbet i Dariusz Lewicki) oraz uczniowie z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, a mianowicie: Julia Gałaburda, Aneta Garkusza, Urszula Damulewicz, Dominika Matulaniec, Emilia Stankewicziute, Kinga Żybort i Robert Grablewskij, podliczyli zebrane ofiary. 💰
 
🇵🇱 Polacy, szczególnie turyści z Polski, jak zawsze nie zawiedli! Spotkaliśmy się z wieloma gestami sympatii. Schylamy głowy przed hojnymi Rodakami. ♥️ Składamy także serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w kweście: członkom Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, uczniom z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli i z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. 
 
 
 
 
(Fot. członek SKOnSR Dariusz Lewicki)