Czterodniowa kwesta "Pomnikom Rossy" na najstarszej nekropolii Wilna

Na Cmentarzu Rossa w sobotę, 29 kwietnia 2023 r., rozpoczęło się czterodniowe kwestowanie na rzecz odbudowy tej najstarszej nekropolii wileńskiej. Kwestuje polska młodzież szkolna, harcerze i członkowie SKOnSR. Cmentarz odwiedziły już pierwsze grupy turystów z Polski i mamy już pierwsze datki. Wynik wiosennej kwesty ,,Pomnikom Rossy" ogłosimy 3 maja br.
 
W tym roku mamy zamiar odnowić kilkanaście nagrobków, m.in. Adama Gunther von Heidelscheina (1781-1854) – hrabi, kolekcjonera sztuki, mecenasa sztuki, prezesa Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności; Stanisława Pczyckiego (1918-1941) – lotnika wojsk polskich, który został zamordowany przez Sowietów; Edwarda Zajączkowskiego (1889-1929) – posterunkowego miasta Wilna, który poległ podczas wykonywania obowiązków służbowych; Jana Tarwida (1893-1929) – świetnego organizatora młodzieży i nauczyciela, niezrównanego aktora, muzyka odarzonego „piórem", prezesa korporacji akademickiej ,,Konwent Batoria" na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, uczestnika kampanii wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.
 
Przypominamy także, że Komitet można wesprzeć nie tylko w czasie kwesty. Podajemy swoje dane do przelewania środków:
 
👉 W Polsce:
na odnowę zabytków na wileńskiej Rossie można wpłacić na następujące subkonto w Warszawie:
Konto Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie
Nr 771240 6175 1111 0000 4576 4859
 
👉 na Litwie:
Visuomeninė Rasų kapinių draugija
Konto: Swedbank, LT027300010119551065
Kod organizacji (NIP) 302448884
 
 
 
 
(Fot. członkini SKOnSR Alina Obolewicz; Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie)