Żegnamy doktora Andrzeja Sawoniego

➕ Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Andrzeja Sawoniego, radnego Rady powiatu w Ostrowi Mazowieckiej I kadencji (1998-2002), dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej (2007-2015), prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej (ORL) w Warszawie imienia profesora Jana Nielubowicza (2013-2018).
 
W 2017 r. ORL we współpracy ze Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) sfinansowała odnowienie dwóch pomników nagrobnych lekarzy Feliksa Rynkiewicza i Kazimierza Sylwanowicza na Starej Rossie w Wilnie.
 
O tym jak ważne są podobne inicjatywy mówił przy grobie prof. dr. Feliksa Rynkiewicza prezes ORL Andrzej Sawoni: ,,Spotkaliśmy się tutaj aby oddać hołd i przywrócić pamięć o naszym przodku, koledze, lekarzu, Polaku, społeczniku, nauczycielu, jakim był profesor Feliks Rymkiewicz. Co jest najbardziej ciekawe, działał on na tych ziemiach prawie 200 lat temu. Z jednej strony jest to bardzo odległa historia, ale też jak blisko jesteśmy tego człowieka i jego dzieła. Prawdopodobnie, gdyby nie takie działania to pamięć o nim, w krótkim czasie uległaby zapomnieniu".
 
Składamy płynące z serca kondolencje i łączymy się w modlitwie o duszę zmarłego. (SKOnSR) 🕯️ 🌹
 
Uroczystości z odsłonięcia odnowionych grobów polskich lekarzy na Rossie w 2017 r. 👉 https://www.youtube.com/watch?v=hhaB-QiO4dU