Obecna sytuacja drzewostanu na zabytkowych nekropoliach miasta

SKOnSR od samorządu miasta Wilna otrzymał raport dotyczący obecnej sytuacji drzewostanu na zabytkowych nekropoliach miasta. Według podanej informacji, od października 2022 r. do marca 2023 r. na Starej Rossie przycięto 101 dojrzałe drzewo (3 dęby, 7 sosen, 2 topole, 1 kasztan, 1 jesion, 1 modrzew, lipy oraz klony). 16 wierzchołków wzmocniono wiązaniem dynamicznym (elastyczny typ wiązania, instaluje się luźniej, bez naprężenia (z niewielkim zwisem). Wykorzystuje się je do zabezpieczenia przed zbytnim wychylaniem przewodników i konarów, dzięki czemu się one nie wyłamują). Również wycięto 8 krzewów żywotnika (tuj), usunięto 14 tuj i 4 klony. W 2021 r. na Cmentarzu Bernardyńskim przycięto 47 drzew, usunięto 4 drzewa. 26 dojrzałych drzew wzmocniono wiązaniem dynamicznym, natomiast 1 drzewo – wiązaniem statycznym (instaluje się ściśle, bez luzu (zwisu), stosuje się je dla utrzymania określonego stanu korony drzewa i dopuszcza się przy nim jedynie minimalną reakcję na różne warunki atmosferyczne; zaleca się je szczególnie przy mocnych pęknięciach). Warto nadmienić, że samorząd stolicy w roku bieżącym planuje dokonać inwentaryzacji drzew na cmentarzu Na Nowej Rossie. Niestety nie wiadomo, kiedy rozpocznie się zapowiedziana praca.