Okłamano społeczeństwo w sprawie interaktywnej mapy wileńskich cmentarzy

🗣️❗Minął rok od nagłośnienia w środkach masowego przekazu sprawy, która dotyczy skandalicznej digitalizacji zabytkowych wileńskich cmentarzy. 👉 https://zemelapiai.vplanas.lt/.../F9A11B2B-B057-4BD2-8D4C...
Rażące błędy językowe (zwłaszcza w języku polskim), niepoprawności w odczytaniu napisów na pomnikach nagrobnych oraz wykonanie pracy na odczepnego, jako pierwszy zauważył i zaalarmował społeczeństwu członek SKOnSR Dariusz Lewicki. 👉 https://kurierwilenski.lt/.../skandaliczna-digitalizacja.../ W owym czasie Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) stwierdziła, że ,,została naruszona nie tylko cześć i godność osób zmarłych – poprzez zniekształcenie i niepoprawne zapisanie ich imion i nazwisk – ale także zostały naruszane inne prawa, w tym prawo do imienia i nazwiska, prawo do tożsamości" 👉 https://www.efhr.eu/.../praca-nad-digitalizacja.../ Prezes organizacji non-profit Dariusz Żybort i członek komitetu Dariusz Lewicki podjęli w tej sprawie rozmowę w Ambasadzie RP w Wilnie i poprosili o wsparcie SKOnSR oraz wystosowanie pisma do Samorządu miasta Wilna. W programie TVP Wilno ,,Nasza sprawa" (13 odcinek) odpowiedzialni za digitalizację nekropolii stolicy Litwy zapewniali, że wszystkie błędy na interaktywnej mapie zostaną naprawione w zapowiedzianym terminie - do końca 2022 r. 👉 https://wilno.tvp.pl/.../interaktywna-mapa-wilenskich...
Trzymaliśmy władze Wilna za słowo, wierzyliśmy im, ale dzisiaj śmiało stwierdzamy, że całkowicie nie posunięto się do przodu w omawianej kwestii. Po prostu społeczeństwo okłamano.
 
Posłużmy się konkretnymi przykładami z Cmentarza Na Starej Rossie z kwatery Nr. 12. Sprawdzono tylko 1/5 część kwatery i znaleziono 35 błędów:
1. Zdrosvska Marija (Altern.: Zdrojewska Marja) / Zdrosvski Mihal (Zdrojevski Michał (Altern.: Zdrojewski Michał) – powinno być: Zdrovejska Marija (lit) / Zdrojevski Michal (lit)
2. Vengris Jonas (Altern.: Vengrys Jonas) – powinno być: Vengris (Altern.)
3. Kopopko Marija (Altern.: Konopko Marija) / Kopopko Vaclav (Altern.: Konopko Wacław) – powinno być: Konopko Marija (lit) / Konopko Vaclav (lit)
4. Tverkus Zigmas (Altern.: Tviorkus Zigmas) – powinno być: Tverkus Zigmas (Altern.)
5. Dvoržecka Romanija (Altern.: Dworzecka Romanya) – powinno być: Dvožecka Romanija (lit)
6. Skticka Eva (Altern.: Skrzycka Ewa) – powinno być: Skšycka Eva (lit)
7. Rimkevičus Borisas (Altern.: Rymkevičus Borisas) – powinno być: Rimkevičius Borisas (Altern.: Rimkevičius Borisas)
8. Raguotienė Lidija I. (Altern.: Raguotene Lidija I) – powinno być: Raguotienė Lidija (Altern.:Raguotienė Lidija)
9. Chadaravičius Mečislovas (Altern.: Habarovičius Mečys) – powinno być: Chadaravičius Mečys (Altern.)
10. Dovydaitienė Juzė (Altern.: Dovydajnska Juzė) – powinno być: Dovydaitienė Juzė (Altern.)
11. Marcinkevičus Jonas – powinno być: Marcinkevičius Jonas
12. Dolinska Gemovefa (Altern. Dolińska z Dolińskich Włodzimierzowa Genowefa) – Dolinska Genovefa (lit)
13. Brohocka Emilija (Altern.: Brochocka Emilja) / Brohocki Adam (Altern.: Brochocki Adam) – powinno być: Brochocka Emilija, Brochocki Adam (lit)
14. Stahovska Evelina (Altern.: Stachowska z Salmanowiczów Ewelina) / Stahovska Felicija (Altern.: Stachowska Felicja) / Stahovska Ruža (Altern.: Stachowska Róża) / Stahovski Tadeuš (Altern.: Stachowski Tadeusz) – powinno być: Stachovska Evelina / Stachovska Felicija / Stachovska Ruža / Stachovski Tadeuš (lit)
15. Sypašlo Konstanty (Altern.: Sypajło Konstanty) – powinno być: Sypajlo Konstanty (lit)
16. Dapškevski Anton (Altern.: Daniszewski Antoni) – powinno być: Daniševski Antoni (lit)
17. Ratuld-Ratmska Juzefa (Altern.: Ratyńska Józefa) / Ratuld-Ratnyska Graslyda Julija (Altern.: Rtauld-Ratyńska Grasylda Julia) / Rutuld-Ratmap Ignacy (Altern.: Ratyński Ignacy) – powinno być: Ratuld-Ratynska Juzefa (lit) / Ratuld-Ratynska Grasylda Julija (Altern.: Ratuld-Ratyńska Grasylda Julia) / Ratuld-Ratynski Ignacy (lit)
18. Ratuld-Ratynski Kozimež (Altern.: Ratuld-Ratyński Kazimierza) – powinno być: Ratuld-Ratynski Kazimež (Altern.: Ratuld-Ratyński Kazimierz)
19. Chodzko Jozefa (Altern.: Chodzko Józefa) / Hodzkova Izabela (Altern.: Hołowniów Chodzko Izabella) – powinno być: Chodzko Juzefa (lit) / Chodzkova Izabela (lit)
20. Koricnaja Vikensvna Marija (Altern.: Корицкая Мария Викентьевна) / Tyšno Antano (Altern.: Tyszko Antoni Alojzy) / Tyšnova Liudgarda (Altern.: Usakosskich Tyszko Ludgarda) / Usanovski Mikolaj (Altern.: Ussakowski Mikołaj) – powinno być: Korickaja Vikentivna Marija (lit) / Tyško Antanas Alojizas (lit) / Tyško Liudgarda (lit) (z Ussakowskich Tyszko Ludgarda) / Usakovski Mikolaj (lit)
21. Sadovska Ivanka (Altern.: Sadowska Joanna) – powinno być: Sadovska Joana (lit)
22. Starkevičiūtė Ona (Altern.: Starkevičiūtė Onutė) – powinno być: Starkevičiūtė Onutė
23. Mežutovičus Boleslavas (Altern.: Miežutavičius Balys) – powinno być: Miežutavičius Boleslavas (lit) (Altern.: Miżutowicz Bolesław)
24. Lokucevski Juzef (Altern.: Łokuciejewski Józef) – powinno być: Lokucejevski Juzef (lit)
25. Plevski Vladislav (Altern.: Plejewski Władysław) – powinno być: Plejevski Vladislav
26. Zgerska Sholjastyna (Altern.: Zgierska Scholastyka) – powinno być: Zgierska Scholastika (lit)
27. Renatuskiene-Slevits Konstancija (Altern.: Rentavičienė Konstancija) – powinno być: Rentavičienė Konstancija
28. Maksimavičus Gnejus (Altern.: Maksimavičus Pijus) – powinno być: Maksimavičius Pijus (lit.)
29. Krivtjagov-Laganovckih Antoni (Altern.: Krywtiażew Łaganowski Antoni) – powinno być: Krivtajžev Laganovski Antoni (lit)
30. Kozakevič Jozef (Altern.: Kozakiewicz Józef) – powinno być: Kozakevič Juzef
31. Basl Marcin (Altern.: Bajel Marcin) / (Basl Rozalija (Altern.: Bajel Rozalia) – powinno być: Bajel Marcin (lit) / Bajel Rozalija (lit)
32. Janevič Janevaski Jakub (Altern.: Janiewicz Janiewski Jakób) – powinno być: Janevič Janevski Jakub (lit)
33. Janevič Janevska Skoljastyna (Altern.: Janiewicz-Janiewska Scholastyka) – powinno być: Janevič Janevska Scholastika (lit.)
34. Tomaševič Mihal (Altern.: Tomaszewicz Michał) – powinno być: Tomaševič Michal (lit.)
35. Krasveka Marjanelja (Altern.: Krajewska Mariancella) – powinno być: Krajevska Mariancela (lit)
 
 
⁉️A więc pytanie retoryczne - Czy społeczność polska na Litwie znowu przymruży oko i pogodzi się z masowymi błędami, nieścisłościami i nieuzasadnioną marginalizacją mniejszości narodowej, widoczną w bazie danych internetowego rejestru zabytkowych wileńskich cmentarzy i nagrobków?