Wiadomości od samorządu miasta Wilna w sprawie tablic informacyjnych na Rossie

Informujemy, że 9 grudnia 2022 r. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) od administracji samorządu miasta Wilna otrzymał pismo, w którym się twierdzi, że tablice informacyjne na Cmentarzu Na Rossie będą odnowione i zostaną naprawione błędy oraz uzupełnione luki. Poza tym przy wykonaniu nowych tablic informacyjnych będzie obowiązywać uchwała nr 3 protokołu posiedzenia z dnia 20.01.2020 r., według której ,,nazwiska znanych osób pochowanych na Starej Rossie na tablicach informacyjnych będą zapisane w języku oryginalnym (jak napisano na nagrobkach)". Tutaj warto zaznaczyć, że Europejska Fundacja Praw Człowieka wsparła dążenia i oczekiwania naszej organizacji non-profit i wysłała do samorządu wniosek o udzielenie informacji. W efekcie skutkowało pozytywną odpowiedzią samorządu. Urząd stołeczny w piśmie zapewnił, iż ponownie dokona oględzin zabytkowych nagrobków i porówna z nazwiskami obecnie istniejącymi na dotychczasowych tablicach informacyjnych. Swoją drogą Wydział Ochrony Dziedzictwa Kulturowego samorządu miasta Wilna powoła do współpracy konsultanta oraz redaktora języka do procesu aktualizacji tablic informacyjnych, który obejmie transkrypcję inskrypcji znajdujących się na nagrobkach oraz analizę informacji zawartych na tablicach. Ze względu na ograniczony rozmiar tablic informacyjnych, podstawowa informacja o wybitnych osobach będzie udostępniona za pomocą systemu kodów QR. W zakończeniu pisma samorząd prosi o oddelegowanie do procesu naprawczego przedstawiciela Komitetu.