Na Rossie oddano hołd marszałkowi Piłsudskiemu w 155-lecie jego urodzin

4 grudnia 2022 r. w przededniu 155. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, przed Mauzoleum Matki i Serca Syna na Cmentarzu Na Rossie odbyły się uroczystości upamiętniające Marszałka, jednego z Ojców niepodległości.
W tym niezwykle ważnym dla historii naszego narodu miejscu szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował osoby zasłużone Medalami „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”, „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”. Wśród nagrodzonych - prezes honorowy, założyciel SKOnSR Alicja Maria Klimaszewska i obecny prezes organizacji non-profit Dariusz Żybort (medale przyznane 7 lipca 2019 r., wręczone po 3 latach).
Po wspólnej modlitwie wielowyznaniowej i odczytaniu Apelu Pamięci uczestnicy uroczystości m. in. weterani walk o niepodległość i działacze opozycji antykomunistycznej złożyli kwiaty przed Mauzoleum Matki i Serca, gdzie pochowana jest Maria z Billewiczów – matka Józefa Piłsudskiego – i serce Marszałka.
Następnie złożono kwiaty w miejscu pochówku dwudziestu powstańców styczniowych, bohaterów trzech narodów – polskiego, litewskiego i białoruskiego – podczas insurekcji roku 1863.
 
 
 
 
 
Założyciel SKOnSR, prezes honorowy SKOnSR Alicja Maria Klimaszewska została uhonorowana medalem ,,Pro Patria" (04.12.2022)
 
 
Obecny prezes SKOnSR Dariusz Żybort został uhonorowany medalem ,,Pro Patria" (04.12.2022)
 
(Fot. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych)