Jubileusz 55-lecia członkini SKOnSR Jolanty Nowosielskiej

Przed 55 laty, 1 grudnia 1967 r. w dawnej dzielnicy Łosiówka przy ulicy Plutynowej urodziła się członkini Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Jolanta Nowosielska. Jej rodzicami byli Czesław Urbanowicz (1937-2005) oraz Teresa Dzieńkowska (1934-1993). Jest chrzestną córką założycielki i wieloletniej prezeski SKOnSR Alicji Marii Klimaszewskiej.
Działaczka społeczna ukończyła Szkołę Średnią nr. 19 w Wilnie (obecnie gimnazjum im. Władysława Syrokomli), a później studiowała filologię angielską (anglistykę) oraz pedagogikę i psychologię na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Obecnie jest nauczycielką języka angielskiego i pracuje w rodzimej szkole. Dwukrotnie była wyróżniona przez Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie ,,Macierz Szkolną" w konkursie ,,Najlepszy nauczyciel" (2013 r. i 2022 r.).
Przez wiele lat wspólnie z matką chrzestną kwestowała na Starych Powązkach w Warszawie na rzecz zabytkowego cmentarza Na Rossie. Chętnie udziela się podczas podliczenia pieniążków z kwest wileńskich ,,Pomnikom Rossy", sprzątania Cmentarza Bernardyńskiego, zbierania i zapalania zniczy w Dniu Wszystkich Świętych.
Jolanta uwielbia doglądać własny ogródek kwiatowy, czytać książki (wszystkie, oprócz fantastyki naukowej), chodzić do teatru i oglądać dobre filmy. Ma cudownego męża Wiktora, kochaną córkę Emilię i wspaniałego syna Karola.