Wieloletni członek SKOnSR Adam Błaszkiewicz w 10-tce kandydatów do tytułu ,,Polak Roku 2023” 

7 listopada 2023 r. do redakcji „Kuriera Wileńskiego” przybyli członkowie kapituły, w skład której wchodzą zdobywcy tytułu Polaka Roku z poprzednich edycji plebiscytu. W spotkaniu udział wzięli także redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz oraz organizator plebiscytu, dyrektor komercyjny dziennika Andrzej Podworski. Kapituła ze zgłoszonych przez Czytelników kandydatów tajnym głosowaniem wyłoniła 10 finalistów. 

Na kandydatów można głosować do 31 grudnia 2023 r. Głosując należy przysłać wycięte z gazety i wypełnione kupony na adres „Kuriera Wileńskiego”, Birbynių 4a, LT-02121-30 Vilnius, Lietuva, z dopiskiem „Polak Roku 2023”. Kupony można przysyłać w nieograniczonej liczbie. Także w Domu Kultury Polskiej w Wilnie jest ustawiona skrzynka, do której można wrzucać kupony. Wyniki są oczekiwane w styczniu 2024 r. 


(Członek SKOnSR Adam Błaszkiewicz // fot. E. Blaževič, LRT)