Wieloletni członek SKOnSR Adam Błaszkiewicz w 10-tce kandydatów do tytułu ,,Polak Roku 2022” (głosowanie zakończone)

8 listopada 2022 r. do redakcji „Kuriera Wileńskiego” przybyli członkowie kapituły, w skład której wchodzą zdobywcy tytułu Polaka Roku z poprzednich edycji plebiscytu. W spotkaniu udział wzięli także redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz oraz organizator plebiscytu, dyrektor komercyjny dziennika Andrzej Podworski. Kapituła ze zgłoszonych przez Czytelników 20 kandydatów tajnym głosowaniem wyłoniła 10 finalistów. 

Na kandydatów można było głosować do 31 grudnia 2022 r. Głosując proszono o przysyłanie wypełnionych kuponów na adres „Kuriera Wileńskiego”, Birbynių 4a, LT-02121-30 Vilnius, Lietuva, z dopiskiem „Polak Roku 2022”. Kupony można było przysyłać w nieograniczonej liczbie. Także w Domu Kultury Polskiej w Wilnie była ustawiona skrzynka, do której można było wrzucać kupony. Wyniki są oczekiwane w styczniu 2023 r.