Powązki dla wileńskiej Rossy

W sobotę, 29 października 2022 r., na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie rozpoczęła się 48. kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków. Kwesta na Powązkach potrwa przez trzy dni: 29-30 października i 1 listopada.
 
Z iniciatywy miejscowych społeczników, m.in. Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna, Margarity Chilińskiej (prezesa Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej), Piotra Zambrzyckiego (konserwatora dzieł sztuki), p. Teresy Michałowskiej, p. Grażyny Houwalt, (wnuczki ostatniego właściciela majątku w Mejszagole, Jerzego Houwalta), Macieja Klimaszewskiego (kuzyna prezeski honorowej SKOnSR Alicji Marii Klimaszewskiej) oraz innych społeczników, odbywa się także zbiórka na rzecz wileńskiej Rossy!
 
Do Przyjaciół z Polski dołączy się członek SKOnSR Andrzej Orłowski, który wspólnie z wiernymi rodakami będzie czekał na datki przy Bramie św. Honoraty na Cmentarzu Powązkowskim.
 
 
Teresa Michałowska, Piotr Zambrzycki i Grażyna Houwalt kwestują na Starych Powązkach w Warszawie (29.10.2022)
 
 
Teresa Michałowska, Maciej Klimaszewski i Grażyna Houwalt kwestują na Starych Powązkach w Warszawie (29.10.2022)
 
 
Społecznicy kwestują na Starych Powązkach w Warszawie, a hojni darczyńcy składają ofiary na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na wileńskiej Rossie (29.10.2022)
 
 
Teresa Mokrzycka i Teresa Michałowska kwestują na Starych Powązkach w Warszawie (29.10.2022)
 
 
Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna też kwestuje na rzecz Cmentarza na Rossie (29.10.2022)
 
 
Hania Łęska z mężem, Elżbieta Matarewicz-Miarka i Grażyna Houwalt kwestują na Starych Powązkach w Warszawie (30.10.2022)
 
 
Mariana Włodarczyk i inni kwestują na Starych Powązkach w Warszawie (30.10.2022)