Podsumowanie zbiórki zniczy ,,Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów" 2022

W ramach akcji „Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów" 2022, zorganizowanej przez Społeczny Komitet Opieki na Starą Rossą, zebrano 12 375 zniczy (rekord, w 2020 r. zebrano 12 272 zniczy). 1 listopada (we storek) od godz. 14.00 ofiarowane znicze pamięci będą zapalone na grobach najstarszych wileńskich cmentarzy. 

📢❗SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA PIĘKNY DAR SERCA - ŚWIATEŁKO PAMIĘCI!

Wykaz darczyńców (według ilości):
 
Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie“ – 2600 szt.
Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie – 2095 szt.
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie – 1200 szt.
Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie – 1000 szt.
Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie – 885 szt.
Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie – 700 szt
Vilniaus Tuskulėnų gimnazija – 503 szt.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie – 472 szt.
Centrum Wolontariatu w Kętrzynie* (prowadzący Janusz Mazurkiewicz) – 300 szt.
Szkoła w Lazdynai – 300 szt.
Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie – 273 szt.
Vilniaus Naujininkų progimnazija – 252 szt.
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu – 200 szt.
Związek harcerstwa Polskiego na Litwie – 200 szt.
Gimnazjum w Mickunach – 195 szt.
Żłóbek-Przedszkole ,,Kasztan” w Wilnie – 194 szt.
Szkoła-Przedszkole „Wilia – 160 szt.
Gimnazjum im. Józefa Kraszewskiego w Wilnie – 150 szt.
Vilniaus Žirmūnų gimnazija – 100 szt.
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija – 106 szt.
Suderwska Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechowskiego – 60 szt.
Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija (zarząd uczniowski) – 60 szt.
Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Jałówce – 50 szt.
Szkoła na Lipówce – 50 szt.
Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija – 45 szt.
Vilniaus Sietuvos progimnazija (5c) – 30 szt. 
Klub Nauczycieli Seniorów – 30 szt.
Termoliuksas, UAB (Ryszard Chmielewski) – 30 szt.
Donata Vorotilova – 30 szt.
Stanisław Ziniewicz – 20 szt.
Ryszard Korbutowicz – 15 szt.
Czesław Litwinowicz – 15 szt.
Anna Pszyszliak – 15 szt. 
Jan i Beata Lawrukaitisowie – 11 szt. 
Regina Lewicka – 10 szt.
Ignot Urbanowicz – 6 szt. 
Aleksander Lewicki – 5 szt.
Wanda Kabelis – 4 szt. 
Halina Czerniawska – 2 szt.
Irena Dulko – 2 szt.
 
* Związek Emerytów ,,Złota jesień" w Kętrzynie; Związek Emerytów, Ręciętów i Inwalidów w kętrzynie, Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Kętrzynie, Szkoła Podstawowa Nr. 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie, Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Kętrzynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Wojska Polskiego, Zespół Szkół Centrum Kształcenia w Karolewie koło Kętrzyna, Związek Harcerstwa Polskiego w Kętrzynie, Lotnisko Wilamowo koło Kętrzyna (organizatorzy Mazury Air Show), Michał Kamiński, osoby prywatne (mieszkańcy Kętrzyna i powiatu). przewóz zniczy zapewnił Grzegorz Markisz.