Nowa członkini SKOnSR

Dnia 4 października 2022 r. decyzją Zarządu Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą w poczet członków organizacji non-profit przyjęta została Kinga Geben - doktor nauk humanistycznych. Nowa członkini Komitetu odbyła staże naukowe na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dorobek naukowy obejmuje m.in. monografię, podręcznik do języka polskiego dla szkół polskich na Litwie, opracowania tekstów gwarowych, a także ponad 20 artykułów w czasopismach naukowych. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Prowadzi przedmioty językoznawcze. Bierze udział w projektach naukowych.