Jubileusz 55-lecia członka SKOnSR Romualda Szumskiego

Przed 55 laty, 11 sierpnia 1967 r. urodził się Romuald Szumski. Działacz społeczny ukończył wileńską szkołę średnią (dzisiaj liceum) im. Adama Mickiewicza. Obecnie jest przedsiębiorcą i dyrektorem spółki "Dažymo meistras". Pod jego czujnym okiem jest także firma "Lietaus meistrai". Od kwietnia 2018 r. należy do Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Chętnie udziela się podczas kwestowania na Starych Powązkach w Warszawie, uczestniczy w jesiennym sprzątania grobów założycieli organizacji non-profit, zapalaniu zniczy pamięci w Dniu Wszystkich Świętych na Rossie i Cmentarzu Bernardyńskim, pomaga w podliczaniu pieniążków z kwest "Pomnikom Rossy" oraz przymocowuje tabliczki informacyjne do odnowionych nagrobków na zabytkowych nekropoliach. Jest skory do pomocy w sprawach organizacyjno-bytowych.