Obchody Święta Wojska Polskiego

Przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie i społeczności polskiej złożyli w poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r., w Święto Wojska Polskiego, wieńce na wileńskim cmentarzu na Rossie, przy grobie, w którym spoczywają matka Józefa Piłsudskiego i serce marszałka. Przy mauzoleum Matki i Serca Syna obecni byli kombatanci, harcerze, młodzież szkolna i akademicka, goście z Polski. „Stojąc tutaj, u stóp mauzoleum Matki i Serca Syna, odczuwamy głęboką wdzięczność dla tych, którzy obronili nasz kraj przed nawałą ze Wschodu” – powiedziała do licznie zebranych w polskiej kwaterze wojskowej na Rossie ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska. Ambasador podkreśliła, że dzięki Wojsku Polskiemu w 1920 roku „nie tylko nasz kraj, także i kraje bałtyckie uniknęły niewoli i przez 20 lat, podobnie jak Polska, cieszyły się wolnością”. Doroszewska, przypominając trwającą inwazję Rosji na Ukrainę, wskazała, że dzisiaj „ten sam wróg znów chce dosięgnąć Ukrainy i przywracać neoimperialny porządek w oparciu o argument siły i zastraszenia”. „Podobnie jak Polska w 1920 r., dziś to dzielni Ukraińcy, broniąc swojej ojczyny przed brutalnymi i nieuznającymi żadnych reguł i moralności najeźdźcami, bronią jednocześnie i nas – Polaków i Litwinów, oraz całej Europy” – powiedziała szefowa polskiej dyplomacji na Litwie.

(Na podstawie: Waldemar Dowejko. Obchody Święta Wojska Polskiego // wilnoteka.lt)

(Prezes SKOnSR Dariusz Żybort i członkini Komitetu Irmina Kalimbet składają hołd przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Cmentarzu Na Rossie / fot. Waldemar Dowejko, wilnoteka.lt)