Tablica informacyjna o Cmentarzu Na Rossie w języku polskim

Od wielu lat przy wejściu na Cmentarz Na Rossie była tablica informacyjna w języku litewskim i angielskim. Przez długi czas Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą podejmował temat umieszczenia tablicy informacyjnej w języku litewskim, polskim oraz angielskim. Jesienią 2021 r. , podczas spotkania komisji samorządowej sprawdzającej jakość wykonanych prac renowacyjnych na Rossie, temat tablicy informacyjnej został poruszony przez radną miasta Wilna p. Renatę Cytacką. Myśleliśmy, że się skończy na kolejnej obietnicy, a sprawa ugrzęźnie w urzędzie. Jednak p. Renata Cytacka doprowadziła sprawę do końca.
 
Cmentarz na Rossie jest pierwszym obiektem historycznym w Wilnie mającym tablicę informacyjną w języku litewskim, polskim i angielskim. W imieniu SKOnSR dziękujemy p. Renacie Cytackiej za pomoc. Słowa uznania należą się także dla prezydenta miasta Wilna Remigijusa Šimašiusa za przychylne ustosunkowanie się do sprawy.