Jubileusz 30-lecia członkini SKOnSR Aliny Eweliny Kieżun

Przed 30 laty, 2 sierpnia 1992 roku, urodziła się Alina Ewelina Kieżun (Szostak) - członkini Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (od kwietnia 2018 r.), przewodnicząca w Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie (od 2021 r.), wieloletnia członkini Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca "Wilia" oraz członkini Komisji ds. Oświaty Mniejszości Narodowych na Litwie przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu (od grudnia 2020 r.). W 2015 r. ukończyła Akademię Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie (studia licencjackie), zaś w 2021 r. - studia magisterskie na Uniwersytecie Michała Romera w Wilnie na kierunku Zarządzanie oświatą. Pracowała najpierw w wileńskim Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, a od 2017 r. w Gimnazjum Inżynieryjnym im. Joachima Lelewela w Wilnie. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z klas początkowych, w harcerstwie - ze starszą młodzieżą. Pasjonuje ją fotografia, teatr, śpiew. Jest kochającą mamą, świetną żoną i troskliwą córką. Drogą życia idzie kierując się słowami Fiodora Dostojewskiego: „Byle człowiek był szlachetny, całą zaś resztę można zdobyć talentem, wiedzą, rozsądkiem…”