Wiosenne sprzątanie Nowej Rossy 2022
 
Z inicjatywy SKOnSR w sobotę, 21 maja 2022 r., odbyło się wiosenne sprzątanie Nowej Rossy. Przez ponad trzy godziny II Sekretarz Wydziału Polityczno-Ekonomicznego z Ambasady RP w Wilnie p. Daniel Słupek, uchodźca wojenny z Winnicy (Ukrainy), doktorant w dyscyplinie językoznawstwo mgr Olena Havryliuk, harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, członkowie Komitetu (Dariusz Żybort, Adam Błaszkiewicz, Irmina Kalimbet, Dariusz Lewicki) oraz aktywni wilnianie, oczyszczali miejsca pochówków z porastających je krzewów i chwastów.
 
„W odróżnieniu od Starej Rossy, ta część cmentarza, jest bardzo zaniedbana, porośnięta a Samorząd Miasta Wilna, w gestii którego znajduje się nekropolia, nie troszczy się o nią należycie” – mówi Dariusz Lewicki, członek SKOnSR.
 
Akcja, która po raz pierwszy została zorganizowana w ubiegłym roku, zostanie powtórzona za tydzień. Nowa część cmentarza jest młodsza od tej starszej o 50 lat. Jest mniejsza, (całość stanowi 10.8 ha), pomniki nagrobne są mniej okazałe, a osoby, które tu spoczywają to byli przeważnie zwykli mieszkańcy dawnego Wilna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(tekst - Aleksandra Akińczo, fot. Waldemar Dowejko)