Kwiaty na Rossie w święto Konstytucji 3 maja

Z okazji święta Konstytucji 3 maja we wtorek na wileńskim cmentarzu na Rossie, przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego i jego matka, tradycyjnie złożono kwiaty. W uroczystości zorganizowanej przez Ambasadę RP w Wilnie uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych, polskich szkół, zespołów, samorządowcy, turyści z Polski oraz członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą: prezes Dariusz Żybort, członkinie Alina Ewelina Kieżun i Irmina Kalimbet. „Co rok spotykamy się tutaj na Rossie, przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, aby uczcić rocznicę Konstytucji 3 maja – dzieła naszych przodków, Polaków i Litwinów, którzy podjęli wysiłek na rzecz unowocześnienia państwa” – powiedziała ambasador Polski w Wilnie Urszula Doroszewska zwracając się do licznie zebranych przy mauzoleum. Ambasador przypominając zarys historyczny uchwalania przez 231 laty dokumentu podkreśliła, „światli przedstawiciele narodów Rzeczypospolitej chcieli żyć w państwie opartym na prawie, chcieli zabezpieczyć swoją wolność i współdziałanie poprzez najwyższej rangi akt prawny – Konstytucję”. Doroszewska przypomniała też o walczącej teraz o wolność Ukrainie. „Naród ukraiński jest także dziedzicem tych wartości, o których mówiła Konstytucja 3 maja. (...)Ukraina od lat dąży do integracji z Unią Europejską, do tego, by stać się częścią wspólnoty tych narodów, które swoje istnienie opierają na demokracji, prawie, gwarantują wolności i pozwalają obywatelom na bezpieczne budowanie swojej przyszłości. I znowu, jak już od trzech wieków – te wolnościowe aspiracje chce stłamsić agresor ze Wschodu” – podkreśliła ambasador Urszula Doroszewska.

(tekst: Waldemar Dowejko, wilnoteka.lt / zdjęcie: Marlena Paszkowska, L24.lt)