Kwesta wiosenna ,,Pomnikom Rossy"

Na Cmentarzu Rossa w sobotę 30 kwietnia 2022 r. koło głównego wejścia na najstarszą nekropolię rozpoczęło się trzydniowe kwestowanie na rzecz odbudowy tej przepięknej perełki wileńskiej. 💰
 
Kwesty na Rossie organizowane są kilka razy w roku – na święta majowe, gdy Wilno i cmentarz odwiedza wielu Polaków, a także na Boże Ciało, w Dniu Wojska Polskiego i 1-2 listopada. Z powodu sytuacji pandemicznej kwesty majowe nie odbyły się w latach 2020 i 2021.
 
W planach SKOnSR na ten rok jest odnowienie około 15 pomników nagrobnych, m.in. Katarzyny Lachowicz (1811-1879) - weteranki powstania styczniowego z 1863 r.; Henryka Zajewskiego (1892-1934) - uczestnika walk korpusu gen. Dowbór-Muśnickiego w okolicach Mińska i Bobrujska w latach 1918-1919; Ryszarda Grydziuszki (1926-1938) - harcerza z 19. Wileńskiej Drużyny im. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego, który zmarł śmiercią tragiczną rozszarpany przez wilka; Juliana Albina Moszyńskiego (1809-1857) - lekarza, dyrektora wydziału 3-go Towarzystwa Dobroczynności i prezesa Towarzystwa Lekarskiego.
 
W związku z rozpoczęciem się prac konserwatorskich na cmentarzu na Rossie, serdecznie zachęcamy do przekazania pieniędzy na konto Komitetu 👇💵
 
W Polsce: na odnowę zabytków na wileńskiej Rossie można wpłacić na następujące subkonto w Warszawie:
Konto Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie
Nr 771240 6175 1111 0000 4576 4859
 
na Litwie: Visuomeninė Rasų kapinių draugija
Konto: Swedbank, LT027300010119551065
Kod organizacji (NIP) 302448884
 
 
 
 
 
 
(Fot. prezes SKOnSR Dariusz Żybort)