Odpowiedź samorządu w sprawie drzewostanu na zabytkowych nekropoliach miasta

19 września 2021 r. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą wystosował do Samorządu miasta Wilna pismo dotyczące niepokojącego stanu drzewostanu na zabytkowych wileńskich nekropoliach. Na początku stycznia br. otrzymaliśmy odpowiedź Wydziału Porządkowania Miasta i Ochrony Środowiska Samorządu:

,,7 grudnia 2021 r. zostało złożone w firmie ,,Ecoservice” zamówienie w sprawie uporządkowanie drzew na Cmentarzu Bernardyńskim. Firma do 15 stycznia 2022 r. zobowiązuje się ściąć 4 drzewa, wykonać cięcia pielęgnacyjne (sanitarne) w koronach 47 drzew.  Prace w toku. W najbliższym czasie będą wykonane wiązania koron drzew.

Podczas prac konserwacyjnych na Cmentarzu na Rossie oceniono stan drzew i awaryjne, uszkodzone drzewa wycięto. Ze względu na fakt, że na Rossie dominują stare i uszkodzone drzewa, przewidziana jest ponowna ocena drzewostanu. W kilku etapach eksperci z Ochrony środowiska i podrozdziału zarządzaniem zadrzewieniami dokonają oceny. Zostaną wytypowane drzewa w stanie awaryjnym, drzewa, którym wykona się cięcia sanitarne lub wiązania koron. Po dokonaniu oceny przeprowadzone zostaną prace pielęgnacyjne drzew.”