Spotkanie opłatkowe członków SKOnSR

Co roku, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, spotykają się członkowie SKOnSR zaangażowani w ratowanie zabytkowego Cmentarza na Rossie, aby przełamać się opłatkiem, złożyć świąteczne życzenia i spędzić miłe chwile podsumowując kończący się rok działalności. Kolejne spotkanie opłatkowe odbyło się w sobotę, 18 grudnia 2021 r. Podczas spotkania zostały także policzone pieniądze z pozostałych puszek z jesiennej kwesty ,,Pomnikom Rossy" (1502,98 euro i 30,50 złotych). Ogółem w br. zebrano 5801,34 euro.