Światełka pamięci zapłonęły na historycznych nekropoliach Wilna

Na wileńskich cmentarzach, na Rossie, Bernardyńskim oraz na Antokolu, zapłonęło w poniedziałek, w Dniu Wszystkich Świętych, blisko 11 tys. zniczy zebranych z inicjatywy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą w akcji „Światełko dla Rossy i Bernardynów”. W zapalaniu światełek przez prawie cztery godziny uczestniczyło około 100 osób – harcerze, młodzież szkolna i akademicka, polscy dyplomaci, rodziny z dziećmi. 

(Na zdjęciu ci, którzy uczestniczyli w zapalaniu zniczy: Robert Lewicki, Dominika Lewicka, członkini SKOnSR Irmina Kalimbet, prezes SKOnSR Dariusz Żybort, członek SKOnSR Dariusz Lewicki, członkini SKOnSR Alina Obolewicz, Maria Lewicka // archiwum SKOnSR)

(Fot. Waldemar Dowejko)

(Fot. Marian Sokalski)