Członek SKOnSR Adam Błaszkiewicz laureatem Nagrody im. Grażyny Langowskiej

Wieloletni członek SKOnSR i dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie Adam Błaszkiewicz został laureatem Nagrody im. Grażyny Langowskiej - wybitnej nauczycielki i działaczki „Solidarności”. Jest to nagroda dla nauczycieli, wychowawców i instytucji działających w duchu patriotycznym. A. Błaszkiewicz przyczynił się do odrodzenia Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, za zasługi dla Litwy niejednokrotnie wyróżniony odznaczeniami rangi państwowej. WIELKIE GRATULACJE!

(Fot. Marian Paluszkiewicz)