Sprzątanie cmentarza Bernardyńskiego z grupą ,,Wilno" na Facebooku

Zawdzięczając moderatorowi grupy ,,Wilno" na Facebooku Wiktorowi Zapolskiemu, 23 października 2021 r. po raz kolejny odbyło się sprzątanie jednej z najstarszej wileńskiej nekropolii - cmentarza Bernardyńskiego. W społeczno-patriotycznej akcji wzięło udział około 30 osób, w tym także członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, a mianowicie: Irmina Kalimbet, Alina Obolewicz, Andrzej Orłowski i Dariusz Lewicki.

                           

                                             

                                            

                                           

                                            

                                                                                           

                            

(Fot. członek SKOnSR Dariusz Lewicki)