Pamiętamy o miejscu spoczynku współzałożycieli SKOnSR

Sprzątanie grobów jest okazją do wzbudzenia szacunku do tych, którzy już odeszli, ale także okazją do zadumy nad własnym życiem. Pamięć daje nieśmiertelność, bo istniejemy póki ktoś o nas pamięta... Dlatego też członkowie SKOnSR Romuald Szumski i Dariusz Lewicki 17 października 2021 r. uporządkowali, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pamięci na grobach współzałożycieli organizacji non-profit: dziennikarki Haliny Jotkiałło (cm. św. Piotra i Pawła), lekarza okulisty Olgierda Korzenieckiego (cm. na Starej Rossie) oraz publicysty Jerzego Surwiły (cm. w Kalwarii Wileńskiej).

(Fot. członek SKOnSR Dariusz Lewicki)