Służba porządkowa na Wileńskiej Starej i Nowej Rossie

Liczna ekipa harcerek i harcerzy na czele z członkinią SKOnSR i przewodniczącą ZHPnL phm. Aliną Eweliną Kieżun HL 14 sierpnia 2021 r. pełnili służbę porządkową na Wileńskiej Starej i Nowej Rossie. Młodzież wysprzątała groby poległych żołnierzy, a także ustawiła biało-czerwone znicze. Wszystkie znicze będą zapalone 15 sierpnia podczas uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego.

(Fot. Alina Ewelina Kieżun, członkini SKOnSR)