W Święto Wojska Polskiego na Rossie

Polska społeczność Wilna 15 sierpnia 2021 r., w Święto Wojska Polskiego, spotkała się przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. Na uroczystość zorganizowaną przez Ambasadę RP w Wilnie przybyli kombatanci, harcerze, przedstawiciele placówek oświatowych, organizacji społecznych i kulturowych. Przedstawicielami SKOnSR byli członkowie: Irmina Kalimbet, Terenia Dzikiewicz-Wrona i Romuald Szumski.

(Fot. Waldemar Dowejko, wilnoteka.lt)

(Fot. Roman Niedźwiecki, zw.lt)