Światełka pamięci zapłonęły przy Mauzoleum Matki i Serca Syna

Z okazji 85. rocznicy złożenia serca Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rossie, przy Mauzoleum Matki i Serca Syna z inicjatywy SKOnSR 12 maja 2021 r. zostały zapalone znicze pamięci. Po zapaleniu zniczy, chętni uczestniczyli w wycieczce z wileńską przewodniczką i członkinią Komitetu Aliną Obolewicz, która przybliżyła historię osób z rodziny Piłsudskich pochowanych na cmentarzu.

(Zdjęcia: Joanna Bożerodska, zw.lt)