Odbyła się akcja sprzątania Nowej Rossy

   Z inicjatywy SKOnSR 15 maja 2021 r. odbyła się akcja sprzątania Nowej Rossy – mniej reprezentacyjnej i mniej znanej części cmentarza. Zakres prac jest tu tak duży, że za dwa tygodnie, 29 maja, akcja zostanie powtórzona.
20 osób w ramach czynu społecznego przez trzy popołudniowe godziny usuwało krzewy wrastające w pomniki, samosiejki, chwasty.
„O ile Stara Rossa jest już w miarę zadbana, to na Nowej Rossie, szczególnie gdy idzie się w głąb tej części cmentarza, obraz nie jest ciekawy. Rosnące krzaki i samosiejki drzew podważają pomniki, niszczą je. Dlatego zwróciliśmy się do władz miasta o pozwolenie na wycinkę i otrzymaliśmy je. Jak wiadomo, na Nowej Rossie jest mniej zabytkowych pomników, ale spoczywa tu wiele osób zasłużonych, powoli więc ze swą działalnością wkraczamy w tę część nekropolii” – mówi prezes SKOnSR Dariusz Żybort.
   W ubiegłym roku staraniem Komitetu na Nowej Rossie odnowiono m.in. pomnik Józefa Karpowicza, w 2019 r. pomnik Karoliny Medekszy, uczestniczki powstania styczniowego. Ambasada Polski w Wilnie w tym roku na Nowej Rossie odnowi pomnik Zenona Bobowicza.
„Znaleźliśmy tu m.in. grobowiec polskiego lotnika, który zginął w 1939 r. Grobowiec jest w fatalnym stanie, otwarty, widoczne są ludzkie kości. Do Poloniki (Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą) wysłaliśmy propozycję renowacji tego miejsca” – podsumowuje Żybort.
(Na podstawie: Aleksandra Akińczo, PAP)
 
 
 
 
 
 
(Zdjęcia: prezes SKOnSR Dariusz Żybort)