W sprawie jednego nagrobka w kwaterze polskich żołnierzy na Nowej Rossie

SKOnSR otrzymał wiadomość od prezesa Komitetu Opieki nad Grobami Wojennymi Mariana Sokalskiego, która stwierdził, iż ,,w ramach wiosennych prac porządkowych, został tymczasowo zdjęty jeden nagrobek w kwaterze polskich żołnierzy na Nowej Rossie. Po wykonaniu naprawy i usunięciu szkód, które powstały na skutek wypadku samochodowego pod koniec 2020 roku, nagrobek wróci na swoje miejsce. Prace wykonywane są pod nadzorem administracji samorządu miasta Wilna". Dziękujemy za informację!

Fot. Marian Sokalski, 19.04.2021