Ukazał się podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA przedstawia publikację, która zbiera w sobie wszystkie informacje potrzebne każdemu, kogo interesuje poznawanie cmentarnych tajników. W książce znaleźć można nie tylko informacje, na czym polega inwentaryzacja nekropolii i nagrobków, lecz także jak je zmierzyć, jak rozpoznać materiał, z którego są wykonane i jak przygotować dokumentację takich prac. 

Publikacja zawiera usystematyzowaną i niezbędną wiedzę z zakresu historii sztuki i materiałoznawstwa. Prezentuje też właściwe narzędzia  przydatne w pracach inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych na cmentarzach. Dodatkowo wiele specjalnie przygotowanych fotografii i rysunków ilustruje wybrane przykłady obiektów.

Książka jest kompendium podstawowej wiedzy dla wolontariuszy, studentów i wszystkich zainteresowanych pracami przy ochronie polskich nekropolii, które po 1945 r. znalazły się poza granicami Polski.

Publikacja jest dostępna w bezpłatnej wersji PDF na stronie Instytutu Polonika  👉 https://tiny.pl/r49kn

❗Instytut Polonika serdecznie zaprasza do kontaktu instytucje i organizacje, które wspierają zaangażowanie społeczne w ochronę materialnego, polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Dla tych ośrodków publikacja może być udostępniona bezpłatnie.