Na Rossie zapalono znicze na grobach powstańców styczniowych 

 Przedstawiciele SKOnSR w sobotę, 23 stycznia 2021 r., uczcili pamięć powstańców styczniowych, zapalając znicze na ich grobach na cmentarzu na Rossie. "Na Rossie spoczywa ponad 40 powstańców styczniowych. Zapalanie zniczy na ich grobach w rocznicę powstania styczniowego jest kilkuletnią wileńską tradycją" – powiedział Dariusz Żybort, prezes SKOnSR. Dodał, że „w zapalaniu zniczy dotychczas uczestniczyli wszyscy chętni, a akcja przekształcała się w lekcję historii”. "W tym roku z powodu pandemii zapalamy nasze światełka pamięci w skromnym gronie" – mówił. Staraniem Komitetu w ciągu ostatnich lat odnowionych zostało wiele grobów powstańczych. Prace będę kontynuowane również w roku bieżącym. W planach jest odnowienie m.in. grobów powstańców styczniowych Katarzyny Lachowicz i Konstansa Micuna.


(Zdjęcia: Eryk Iwaszko, wilnoteka.lt i członkini SKOnSR Alina Obolewicz)