(1926)

BOLESŁAWSKA NOWICKA JÓZEFA - po krótkich cierpieniach zasnęła w Bogu dnia 27 maja 1926 roku w w Wilnie. Bliscy zawiadamiają, że obrzęd pogrzebowy rozpocznie nabożeństwo żałobne w kościele Pobernardyńskim w dniu 29 maja o godzinie 10 rano, poczem pochód żałobny ruszy na cmentarz Rossa. (Słowo. 1926. Nr. 124, s. 2)

BURHARDTÓWNA JANINA - zasnęła w Bogu 12 grudnia 1926 roku. Rodzina zawiadamia, że przeniesienie zwłok z dworca kolejowego w Wilnie na cmentarz Rossa nastąpi 26 listopada 1926 r. o godzinie 10 rano. Następnie o godzinie 11 odbędzie się nabożeństwo żałobne w Kaplicy Cmentarnej. (Słowo. 1926. Nr. 27, s. 3)

DUNIN MARKIEWICZ WACŁAW - po długich cierpieniach zasnął w Bogu 17 czerwca 1926 roku. Brat zawiadamia, że msza żałobna w kościele Św. Jakóba odbędzie się 19 czerwca o godzinie 9:30. Wyprowadzenie zwłok z kościoła Św. Jakóba na cmentarz Rossa o godzinie 5 po południu. (Słowo. 1926. Nr. 141, s. 2)

ERDMANOWA STANISŁAWA - opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Bogu 19 czerwca 1926 roku w wieku 72 lat. Rodzina zawiadamia, że eksportacja zwłok z domu przy ul. Św. Jacka 9 do kościoła Serca Jezusowego nastąpi w niedzielę 20 czerwca o godzinie 7 wieczorem. Nabożeństwo żałobne w tym kościele odbędzie się 21 czerwca o 9 rano, potem zwłoki zostaną przeniesione na cmentarz Rossa. (Słowo. 1926. Nr. 142, s. 1)

FALKOWSKI WŁADYSŁAW - opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Bogu 9 maja 1936 roku przeżywszy 27 lat. Rodzina zawiadamia, że nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele Św. Anny 11 maja o godzinie 10 rano, potem nastąpi eksportacja na cmentarz Rossa. (Słowo. 1926, Nr. 105, s. 3)

JACHIMOWICZ JÓZEF - zasnął w Bogu dnia 27 września 1926 roku w wieku 65 lat. Rodzina i współpracownicy zawiadamiają, że wyprowadzenie zwłok z domu żałoby i pogrzeb na cmentarzu Rossa odbędzie się 29 września o 4 po południu. (Słowo. 1926. Nr. 227, s. 3)

KŁOSSOWSKI CZESŁAW - po długich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 23 listopada 1926 roku przeżywszy 52 lat. Rodzina, koledzy i bliscy zawiadamiają, że eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Wileńskiej Nr. 31 m. 2 do kościoła Św. Ducha odbędzie się 25 listopada o godzinie 4 po południu. Po nabożeństwie żałobnym w dniu 26 listopada o godzinie 9:30 rano zwłoki zostaną złożone na cmentarzu Rossa. (Słowo. 1926. Nr. 275, s. 3)

KODŹ PIOTR - zasnął w Bogu 26 września 1926 roku w wieku 72 lat. Rodzina zawiadamia, że eksportacja zwłok z domu żałoby (Mickiewicza 19 m 17) do kościoła Św. Jakóba nastąpi we wtorek 28 września o 5 wieczorem. Msza święta żałobna w kościele Św. Jakóba i pogrzeb na cmentarzu Rossa. (Słowo. 1926. Nr. 226, s. 3)

KORSAK WITOLD - zasnął w Bogu 31 stycznia 1926 roku. Pracownicy biura socjalnego zawiadamiają, ze nabożeństwo żałobne odbędzie się 3 lutego o 11 rano na cmentarzu Rossa. (Słowo. 1926. Nr. 26, s. 2)

ŁABIŃSKA AMELIA - opatrzona Św. Sakramentami po długich cierpieniach zasnęła w Bogu dnia 24 listopada 1926 w wieku 59 lat. Bliscy zawiadamiają, że eksportacja zwłok z kliniki U.S.B Bogusławska 3, do kościoła Dobroczynności odbędzie się dnia 25 listopada o godzinie 5 po południu. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb na cmentarzu Rossa nastąpi 27 listopada o godzinie 10 rano. (Słowo. 1926. Nr. 276, s. 3)

POŁOŃSKI KAZIMIERZ - opatrzony Św. Sakramentami po długich cierpieniach zasnęła w Bogu dnia 24 marca 1926 roku w wieku 59 lat. Rodzina zawiadamia, że wyprowadzenie zwłok w domu żałoby przy. ul. Szeszkińskiej na cmentarz Rossa odbędzie się 26 marca o godzinie 2. Nabożeństwo żałobne w kościele parafialnem Niepokalanego Poczęcia N.M.P. dnia 27 marca o 9 rano. (Słowo. 1926. Nr. 70, s. 3)

REUTT JÓZEF - po krótkich cierpieniach zasnął w Bogu 12 listopada 1926 roku w wieku 55 lat. Rodzina zawiadamia, że eksportacja zwłok z mieszkania przy ulicy Moniuszki 8 do kościoła Św. Jakóba nastąpi w niedzielę 14 listopada o godzinie 9:30, msza i eksportacja ciała do grobu na cmentarzu Rossa. (Słowo. 1926. Nr. 266, s. 3)

STEPOWICZ KONSTANTY - po długich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Bogu 6 maja 1926 roku w wieku 35 lat, Rodzina zawiadamia, że eksportacja zwłok z Kliniki Litewskiej (ul. Wileńska 28) do kościoła Św. Mikołaja nastąpi 7 maja o godzinie 5 po południu. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 8 maja o godzinie 10 rano, poczem eksportacja na Rosse. (Słowo. 1926. Nr. 103, s. 2)

ŻARNOWSKI JAN - opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Bogu 12 lipca 1926 roku w Warszawie przeżywszy 74 lata. Bliscy zawiadamiają, że nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele Św. Jana w Wilnie w sobotę 17 lipca 1926 roku o godzinie 11 rano, potem nastąpi odprowadzanie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu Rossa. (Słowo. 1926. Nr. 163, s. 3)

 

(Nekrologi spisała Weronika Nowicka)  

Wkrótce materiał będzie opracowany