(1923)

Ks. prałat BAJKO KAROL - Prepozyt Kapituły Wileńskiej, Szambelan Jego Świątobliwość zmarł 17 marca 1923 roku w wieku lat 63. Eksportacja zwłok z domu żałoby (zauł. Bernardyński 3) odbyła się 19 marca o godz. 4-ej po poł.do Bazyliki. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się dziś d. 20 III o godz. 0-ej rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. Kapituła Wileńska. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 64, s. 1)

BARANOWSKA ze SNACKICH HELENA - żona por. W. P. po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Bogu dnia dnia 20 marca [1923 r.], przeżywszy lat 21. Eksportacja zwłok z domu żałoby (zauł. Śniegowy 9 m. 2) nastąpi dnia 22-go marca o godzinie 16-ej do kościoła Ostrej-Bramy. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 23 marca rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych stroskany Mąż i Rodzina. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 66, s. 1)

BUŁHAROWSKI WACŁAW - P. por. rezerwy W. P. student Uniwesytetu Stefana Batorego Kawaler Krzyżów „Virtuti Millitari i Walecznych". Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 8 lutego 1923 r. w wieku lat 26. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Krzywe Koło 21 -2, na cmentarz Rossa odbędzie się dnia 10 lutego 1923 r. o godzinie 4-ej po poł., poczem nastąpi pogrzeb. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele Bernardyńskim dnia 12 lutego t. j. w poniedziałek o godz. 8 -ej rano. Na te smutne obrzędy zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych Matka, Siostry i Brat. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 32, s. 1)

EISYMONTT KAZIMIERZ - Urzędnik G. U. Z., zmarł nagle 5 lutego [1923 r.] w wieku lat 42. Msza żałobna za spokój duszy zmarłego, odbędzie się dnia 10 lutego o godz. 9 i pół rano w kościele św. Jakóba, poczem nastapi eksportacja zwłok na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych stroskani Siostry, Siostrzenica, Szwagier i koledzy. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 32, s. 1)

GIERYNG LUDWIK - znany muzyk, profesor śpiewu w gimnazjum im. Lelewela i długoletni dyrygent chóru S-go Jana, po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 14 kwietnia 1923 r. w wieku lat 66. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby ul. Uniwersytecka 5, nastąpiło dn. 16 kwietnia [1923 r.] o godz. 6 wiecz. do kościoła św. Jana. Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek o godz. 11 rano w tymże kościele, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych nie utuleni w żalu Żona, synowie, wnuk i rodzina. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 83, s. 1)

HOŁÓWKOWA ze STECKICH BENIGNA - zmarła opatrzona Św. Sakramentami dn. 5 marca 1923 r. w wieku lat 79. Eksportacja z domu żałoby przy ul. Zawalnej 11 m. 1, odbędzie się we środę 7 marca o godz. 9 rano do kaplicy na cmentarzu Rossa. Nabożeństwo i pogrzeb tegoż dnia o godz. 10 rano. RODZINA. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 53, s. 1)

HOŁUB ILDEFONS - lekarz dentysta zmarł dnia 13 stycznia 1923 r. w wieku lat 60. Eksportacja zwłok odbędzie się dnia 16 stycznia o godz. 3 po poł. E szpitala Kolejowego na Wilczej Łapie do kaplicy cmentarza Rossa. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbędzie się dnia 17 b. m. o godz. 9 rano. O czem zawiadamia krewnych i znajomych Żona i Dzieci. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 11. s. 1)

JAMONTTOWA ze ŚWIACKIEWICZÓW MARJA - po ciężkich cierpieniach zmarła, opatrzona Św. Św. Sakramentami dnia 2 marca 1923 r. w wieku lat 72. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Jagiellońskiej 9 m. 11, odbędzie się w niedziele dnia 4 marca o godzinie 4-ej po poł. do kaplicy na cmentarzu Rossa, gdzie nabożeństwo i pogrzeb odbędzie się w poniedziałek dn. 5 marca o godz 11 rano. Na te smutne obrzędy zapraszają pogrążeni w smutku Synowie, Synowe i Wnuczki. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 51, s. 1)

KAMIEŃSKA BRONISŁAWA - po długich ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zmarła dn. 27 go Sierpnia 1920 r. w wieku lat 64. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Dominikańskiej Nr. 16 do Kościoła Św. Ducha odbędzie się dnia 28.VIII o godz. 10-ej rano poczem pogrzeb na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w smutku Siostra i Siostrzenica. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 191, s. 1)

KĘSTOWICZÓWNA ZIOSIA - ucz. 3-ej kl. Gimn. Im. E. Orzeszkowej po ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami, zgasła dn. 26 czerw. 1923 r. w wieku lat 14. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Orzeszkowej 3-1) na cmentarz rossa odbędzie się 28 czerwca [1923 r.] o godzinie 9 r. nabożeństwo żałobne tamże o godz. 10-ej poczem nastąpi pogrzeb. Stroskana Matka, Brat i Rodzina. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 141, s. 1)

KODŹ STEFAN - długoletni urzędnik Banku Ziemskiego ur. w r. 1866, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dn. 24 lutego 1923 r. Eksportacja zwłok z mieszkania W. Pohulanka 20 – 6, odbędzie się w niedzielę 25 lutego 1923 r. o godz 4 ppol. Na   cmentarz Rossa. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb nastąpi w poniedziałek 26 lutego 1923 r. o godz. 8.30. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych stroskane Żona i Córka. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 45, s. 1)

KULWIŃSKA WANDA - po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Ś. Ś. Sakramentami, zmarła dn. 30 września 1923 r. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele Św. Jakóba we wtorek dn. 2-go października o godz. 9 m. 30 rano. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Gazowej Nr. 4 i złożenie do grobu na cmentarzu Rossa nastąpi tegoż dnia 2 października o godz. 3 m. 30 po poł. O tej bolesnej stracie zawiadamiają Siostra bracia i siostrzeniec. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 220, s. 1)

Ks. LEKSTUTOWICZ KAZIMIERZ - po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami zasnął w Bogu dn. 18 października [1923 r.]. Msza żałobna oraz pogrzeb na cmentarzu Rossa odbędzie się w poniedziałek 22 października o g. 9 rano. (Dziennik Wileński. 1923. Nr . 236, s. 1)

LIPNICKA z JERZYKOWICZÓW KORNELJA – po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami zmarła dn. 21 stycznia 1923 r. w wieku lat 78. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Mostowej 7, do kościoła św. Ducha odbędzie się dn. 23 stycznia o godz. 5 p.p., we środę 24 stycznia o godz, 9 i pół rano nabożeństwo żałobne w tymże kościele, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych przyjaciół i znajomych, pogrążeni w żalu Córki, zięciowie, wnuki, wnuczki, w nieobecności syna i synowej. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 17. s. 1)

ŁAPINOWA z PŁAWSKICH ZOFJA - zmarła 19 marca [1923 r.] Eksportacja zwłokz domu żałoby przy ul. Mostowej 7, na cmentarz Rossa odbędzie się dn. 21 marca o g. 4-ej, nabożeństwo żałobne 24 marca o godz. 9 i pół w kościele Ś-tej Trójcy. (Dziennik Wileński.1923. Nr. 65, s. 1)

ŁOPACIŃSKA z ks. OGIŃSKICH WIKTORIA - po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami zmarła dnia 23 maja 1923 r. w wieku lat 30. Eksportacja zwłokz kliniki przy ul. Tyzenhaunowskiej do kościoła Ostrobramskiego odbędzie się dn. 25 b. m. o godzinie 8-ej wieczór. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 26 o godz. 9 i pół rano w tymże kościele, poczem nastapi przeniesienie zwłok na cmentarz Rossa. Na te smutne obrzędy zapraszają krewnych przyjaciół i znajomych Mąż, siostra i rodzina. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 113, s. 1)

MACKIEWICZ ADOLF - Urzędnik P.K.P. Po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu 12-go października 1923 r. Eksportacja zwłok z domu Nr. 13 przy ul. Wiłkomirskiej i pogrzeb na cmentarzu Rossa odbędzie się o godz. 3 p. 13-go października. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych stroskana Żona i Rodzina. (Dziennik Wileński. 1923, Nr. 230, s. 1)

MAŃKOWSKA z MIKULSKICH STEFANJA - po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami, zmarła dnia 18 b. m. [1923 r.] w wieku lat 60. Eksportacja z domu żałoby (Makowa 8) odbędzie się w piątek 20, o godz. 6-ej wieczór do kaplicy na Rossie. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę o godz. 9-ej w kaplicy na Rossie, poczem nastąpi pogrzeb. O tych smutnych obrzędach zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych Stroskana Rodzina. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 159, s. 1)

NOWODWORSKI WITOLD - Profesor Uniwersytetu St. Bat. Filister korporacji K! Batoria po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zmarł dn. 25 listopada (1923 r.). Nabożeństwo żałobne za spokój duszy odbędzie się w dniu 27 listopada o godz. 11-ej rano w kościele Św. Anny, po czem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa. O czem zawiadamia Konwent Batoria. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 267, s. 1) 

PASZKOWSKI JAN NAPOLEON - doktór medycyny w wieku lat 63, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami zmarł dnia 15 b. m. Odprowadzenie zwłokna miejsce wiecznego spoczynku, na cmentarz Rossa ze szpitala św. Jakóba odbędzie się dnia 17 b. m. o godz. 4 po południu. Dzieci. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 182, s. 1)

PIEŚLAKOWA z PRZECISZEWSKICH WALERJA - po długiej i ciężkiej chorobie opatrzona św. Sakramentami zasnęła w Bogu dn. 23 marca [1923 r.] w wieku lat 76. Eksportacja zwłok z domu żałoby ul. Bakszta 6, do kaplicy na cmentarz Rossa nastąpi w sobotę dn. 24 marca o godz. 4-ej po południu. Nabożeństwo za spokój duszy odprawione zostanie 26 marca w poniedziałek o godz. 9 rano w kaplicy na Rossie, poczem pogrzeb. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych stroskani Mąż, Syn, Synowa i Wnuczki. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 68, s.1)

RASZANOWICZ WŁADYSŁAW - długoletni pracownik Wileńskiego Ziemskiego Banku, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 16 czerwca 1923 roku, w wieku lat 77. Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. Orzeszkowej 3 m. 1) odbędzie się 17 czerwca o godzinie 7 w. do kościoła św. Ducha. Nabożeństwo żałobne odbędzie się tamże w poniedziałek 18 czerwca o godzinie 9 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. Stroskani Żona, Córrki, Zięć i Wnuki. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 132, s. 1)

RUT-RUSIECKI HIERONIM - Kapitan Wojsk Polskich, Kawaler Orderu Virtuti Militari i podwójnego Krzyża Walecznych, najukochańszy i jedyny syn, po ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami zasnął w Panu 6 lutego 1923 r. w wieku lat 28. Eksportacja zwłok z szpitala wojskowego na Antokolu do kościoła św. Jakóba odbędzie się we czwartek dn. 8 lutego o godz 3 p.p. Odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa odbędzie się w piątek o godz. 9-30 po nabożeństwie w tymże kościele. Na te smutne obrzędy zapraszają przyjaciół i kolegów pogrążeni w nieutulonym żalu Siostry i Narzeczona. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 30, s. 1)

STRAUSSOWA z JAKUBOWSKICH d-wa MARJA - opatrzona św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dnia 19-VII [1923 r.] o godz. 9 i pół w kościele św. Jakóba. Eksportacja zwłokz domu żałoby Jagiellońska 3 m. 20, odbędzie się tegoż dnia o godz. 4-ej pop. Na cmentarz Rossa. O czem zawiadamia Rodzina. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 159, s. 1)

SZTRALL BOLESŁAW - po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł dnia 30 sierpnia 1923 roku w wieku lat 57. Eksportacja zwłok z domu żałoby do Kościoła św. Ducha w niedziele dnia 2 grudnia o godz. 6 wiecz.. Nabożeństwo żałobne w tymże Kościele w poniedziałek dn. 3-go grudnia o godz. 10-tej rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają krewnych przyjaciół i znajomych stroskani Żona, Córka, Syn, Zięć i Rodzina. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 272, s. 1)

TOCZYŁOWSKI ANDRZEJ - obywatel ziemski po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zmarł dnia 21 marca 1923 r. przeżywszy lat 52. Eksportacja zwłokz domu żałoby (Bernardyński zauł. 3 m. 8) do kościoła Bernardynów odbędzie się dnia 23-go marca o godz. 4. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 23-go marca o godz. 9 rano, poczem nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz Rossy, o czem zawiadamiają krewnych i znajomych Żona, Synowie i Szwagier. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 66, s. 1)

URNIAŻ PAWEŁ - urzędnik Sądu Okręgowego w Wilnie Po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł w sobotę 22 grudnia 1923 r. w wieku lat 65. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy zauł. 1 S-to Jerskim Nr. 5 na cmentarz Rossa odbędzie się w niedzielę dn. 23 grudnia, dnia 24 grudnia o godz. 9-ej rano w kościele Św. Ducha. Nabożeństwo żałobne za spokój jego duszy odprawione będzie o godz. 8-ej po południu, poczem nastąpi pogrzeb. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych, pogrążeni w smutku Żona, Syn i Synowa. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 289, s. 1)

WERESZCZAKA STEFAN – obywatel ziemi Nowogrodzkiej opatrzony Ś.Ś. Sakramentami, zmarł dnia 1-go stycznia 1923 r., przeżywszy lat 84. Przeniesienie zwłok z mieszkania, przy ulicy Mickiewicza 5, do kościoła św. Ducha odbędzie się we środę, dnia 3-go stycznia o godz. 4-ej po południu. Nabożeństwo żałobne i eksportacja na Rosse odbędą się we czwartek dnia 4-go stycznie, o godz. 10-ej rano. O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążona w smutku Rodzina. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 1. s. 1)

WĘCŁAWICZ LUDWIK - ziemianin. Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Bogu dn. 6 marca [1923 r.] w Wilnie, przeżywszy lat 63. Eksportacja zwłok z domu żałoby, Suwalska 5 do kaplicy na cmentarzu Rossa odbędzie się dn. 7 marca o godz. 4 po południu. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb tamże dn. 8 b. m. o godz. 10 rano, o czem zawiadamiają krewnych i znajomych stroskani Żona, Synowie, Synowe i Rodzina. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 53, s. 1)

WRZEŚNIOWSKI PIOTR - długoletni pracownik kolei Poleskich, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Panu dn. 22 marca [1923 r.] w wieku lat 80. Eksportacja zwłok do kościoła Ostrej Bramy z domu żałoby (ul. Portowa Nr. 6-a m. 10) nastąpi w piątek dn. 23 marca o godz. 5-ej po południu. Nabożeństwo żałobne w sobotę dn. 24 marca o godz. 9 i pół rano, po którem nastąpi przeniesienie zwłok na cmentarz Rossa. Na smutny ten obrzęd zapraszają krewnych i znajomych stroskani Żona, córka, synowie, wnuki i wnuczki. (Dziennik Wileński. 1923. Nr. 67, s. 1)

WYSZOMIRSKA z KANDZIERSKICH JÓZEFA - po ciężkich cierpieniach, przyjąwszy łaciński katolicki Chrzest i opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w śmiercią dnia 12 listopada [1923 r.]. przeżywszy 62 lata. Miejsce wiecznego spoczynku na Rossie. (Dziennik Wileński . 1923. Nr. 259, s. 1)

 

(Nekrologi spisała Helena Trojańska)

 

Wkrótce materiał będzie opracowany