(1918)

BEER JAN - wieloletni taksator lombardu miejskiego i b. naczelnik oddziału ochotniczej straży ogniowej w Wilnie, po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami, zmarł 28 lutego 1918 r., w wieku lat 61. Eksportacja odbędzie się w piątek, I marca, o godz. 3 pp. z domu żałoby (ul. Zamkowa 4) na cmentarz Rossa, poczem nastąpi pogrzeb. Nabożeństwo żałobne za spokój jego duszy odbędzie się w kościele św. Jana w sobotę, 2 bm., o g. 9 rano. Na te smutne obrzędy zapraszają w głębokim smutku pogrążone Dzieci. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 51, s. 1)

BIELAWSKA z MATKIEWICZÓW ANTONINA - po ciężkich cierpieniach zmarła dnia 12 lutego [1918 r.] i dnia 13 lutego została pochowana na cmentarzu Rossa. Nabożeństwo żałobne za duszę odbędzie się w kościele św. Jana w czwartek, dnia 14 lutego o godz. 8 ½ rano. O czem zawiadamiają Brat i Krewni. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 38, s. 1)

BOGUSKI KAZIMIERZ - gorliwy pracownik zarządu miejskiego, po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł dnia 16-go września 1918 r., w wieku lat 20. Nabożeństwo żałobne za spokój jego duszy odbędzie się dziś, we środę, dn. 18 bm., o g. 7 rano w kaplicy na Rossie, poczem nastąpi pogrzebanie zwłok tamże. O czem zawiadamiają Współpracownicy i Współpracowniczki Zarządu. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 211, s. 1)

FILIPSKA STEFANJA - po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarła 29 listopada [1918 r.] w wieku lat 36. Eksportacja nastąpi I-go grudnia z mieszkania przy ul. Zamkowej Nr. 6 na cmentarz Rossa. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek o g. 8 rano w kaplicy na cmenatrzu. O czem zawiadamiają stroskani Mąż i Dzieci. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 280, s. 1)

GIRULSKI LUDGARD - kierownik orkiestry przy klubie robotniczym (Wronia 5), zmarł po krótkich i ciężkich cierpieniach d. 6 października [1918 r.], w wieku lat 18. Wyprowadzenie zwłok odbędzie się 8 października o g. 7 w. z mieszkania (II Kijowskich zauł, 6-1) na cmentarz Rossa. O tej bolesnej stracie zawiadamiają kolegów i znajomych pogrążeni w smutku Ojciec i siostra. (Dziennik Wileński. 1918 r., Nr. 228, s. 1)

IWASZKIEWICZÓWNA ALINA - córka ostatniego prezesa-Polaka Sądu Sumiennego gub. mińskiej, uczestniczka powstania 63 roku, potem niestrudzona pracownica w utrzymaniu ziemi ojczystej i wychowaniu młodszego rodzeństwa, następnie długoletni urzędnik Zarządu kolei Lipawskiej, ostatnio bezdomna tułaczka, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami zmarła 6 lutego, w wieku lat 71. Wyprowadzenie zwłok z Pensjonatu Komitetu Pań dziś, w czwartek, o godz. 3-ej po poł. na cmentarz Rossa. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 32, s. 1)

Dr. JACUŃSKI ALEKSANDER - po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł dn. 8 marca b. r., w wieku lat 48. Wyprowadzenie zwłok (Dobroczynny zauł. Nr. 2-a) i pogrzeb na cmentarzu Rossa nastąpi dziś, dn. 10 marca, o godz. 3 ej pp. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek, d. 11 marca, o godz. 10 rano, w kościele po-Dominikańskim. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół znajomych pogrążeni w smutku Siostra i Szwagier. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 59, s. 1)

JAMONTTOWA (JAMONŁŁOWA?) z PARCZEWSKICH FELICJA - opatrzona ŚŚ. Sakramentami, zasnęła w Bogu 3 maja 1918 r., w wieku lat 70. Nabożeństwo żałobne odbyło się dn. 4 maja w kościele św. Piotra i Pawła o godz. 9-ej rano. Wyprowadzenie zwłok z domu przy tymże kościele nastąpi dziś, w niedzielę, 5 maja, o godz. 2-ej, po czem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O tych smutnych obrzędach zawiadamia Rodzina. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 105, s. 1)

JASIŃSKI ALEKSANDER - długoletni pracownik Wleńsk. Banku ziemskiego, po krótkich cierpieniach zasnął w Bogu 9 listopada [1918 r.]. Wyprowadzenie zwłok z mieszkania przy zauł. I Witebski Nr. 6 na cmentarz Rossa odbędzie się dnia 11 listopada o godz. 10 rano, po czym nastąpi nabożeństwo i pogrzeb. O tych smutnych obrzędach zawiadamia pogrążona w smutku Żona. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 260, s. 1)

KALINOWSKI PIOTR - po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami, zmarł 25 lutego 1918 r., w wieku lat 77. Eksportacja odbędzie się w czwartek, 28 bm., o godz. 2 i pół pp. z domu żałoby (W. Pohulanka 21) na cmentarz Rossa, poczem nastąpi pogrzeb. Na te smutne obrzędy zapraszają w głębokim smutku pogrążeni Żona, Ćórki, Synowa i Synowie. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 49, s. 1)

KOCZAN TOMASZ-WACŁAW- po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł 26 maja i pochowany został na cmentarzu Rossa 29 maja. Nabożeństwo żałobne za spokój jego duszy odbędzie się w środę, 5 czerwca, o godz. 8-ej rano w kościele św. Jana. O czem zawiadamia krewnych i przyjaciół Brat. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 126, s. 1)

KULBOWSKI JÓZEF - po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zmarł 21 października [1918 r.]. Wyprowadzenie zwłok nastąpi dziś, 22 mm., o g. 4 pp. na cmentarz Rossa. O czem zawiadamia stroskana Rodzina. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 241, s. 1)

Kapitan KULBOWSKI WŁADYSŁAW - oficer I-go polskiego korpusu, kawaler orderu ś-go Jerzego, po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł w wieku lar 27 dnia 14 października [1918 r.] o godz. 11 i pół wiecz. Eksportacja zwłok nastąpi dziś, dn. 16 b. m., o godz. 9 rano z mieszkania przy ul. Karlsbadzkiej 20 do kaplicy na cmentarz Rossa, poczem nastąpi pogrzeb. O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku Rodzina i Towarzysze. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 236, s. 1)

LEWANDOWSKI LUDWIK - po długich i ciężkich cierpienia, opatrzny ŚŚ. Sakramentami, zmarł d. 6 bm. [1918 r.] w wieku lat 73. Eksportacja i pogrzeb z domu (Makowa 9) odbędzie się dziś, 7 bm., o godz. 4 na cmentarz Rossa. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 8 b. m. o godz. 10 i pół rano w kościele Wszystkich ŚŚ. O czem zawiadamia krewnych i przyjaciół stroskana Siostra. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 81, s. 1)

ŁOWMIAŃSKA JANINA - uczennica 8-ej klasy gimnazjum Stow. Naucz. i Wych., po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła d. 1 grudnia [1918 r.] o g. 10 i pół rano, w wieku lat 19. Eksportacja z domu przy ul. Sergjuszowskiej 6 do kościoła św. Rafała odbędzie się 3 grudnia o g. 4 pp. Nabożeństwo żałobne w kośc. św. Rafala 4 bm. o g. 10 rano. Po nabożeństwie pogrzeb na cmentarzu Rossa. Koleżanki i znajomych zapraszają pogrążeni w smutku Rodzice i Brat. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 281, s. 1)

ŁUKASZEWICZOWA z WARSZEWICZÓW WIKTORJA - po krótkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w bogu d. 2 grudnia [1918 r.], przeżywszy lat 63. Eksportacja zwłok z mieszkania (zauł. Bernardyński 8) na cmentarz Rossę odbędzie się dzisiaj (3-go) o g. 9 i pół rano. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych w głębokim bólu pogrążeni Siostra i Syn. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 281, s. 1)

MACKIEWICZ PAWEŁ-JÓZEF - opatrzony Św. Sakramentami zmarł 6-go grudnia 1918 r. w wieku lat 40. Eksportacja z domu (Bernardyński zaułek Nr. 3 m. 7) odbędzie się w niedzielę do kościoła św. Jana o godzinie 7 wiecz. Nabożeństwo żałobne dnia 9-go grudnia rozpocznie się o godz. 11 rano, po czem nastąpi złożenie zwłok na cmentarz Rossa. O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążona w smutku Żona i Rodzina. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 286, s. 2)

MACKIEWICZOWA ZOFJA - opatrzona ŚŚ. Sakramentami zasnęła w Bogu 27 maja 1918 r., w wieku lat 80. Eksportacja z domu (Zawalna Nr. 28/30) dziś, 28 maja, o godz. 12-ej w poł. poczem nastąpi złożenie zwłok na cmentarzu Rossa. Nabożeństwo żałobne odbędzie się jutro, o godz. 10-ej rano, w kościele św. Jana. O czem zawiadamia Rodzina. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 122, s. 1)

MALINOWSKA z KAMIEŃSKICH OLGA - po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła n. 7-go stycznia 1918 r., w wieku lat 40. Eksportacja zwłok z mieszkania (Kasztanowa 4) na cmentarz Rossa odbędzie się dziś, dn. 8 stycznia o godz. 3 pp. Nabożeństwo żałobne za spokój jej duszy odbędzie się w środę, 9 stycznia o godz. 10-ej rano w kaplicy na Rossie, poczem nastąpi złożenie zwłok w grobach rodzinnych. O czem zawiadamia stroskany Mąż. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 6, s. 1)

MASŁOWSKA z JAKUTOWICZÓW MARJA - opatrzonana Św. Sakramentami, zmarła d. 18 grudnia 1918 r., w wieku lat 63. Eksportacja zwłok nastąpi d. 20 grudnia o g. 9 rano z domu żałoby przy ul. Zarzecznej Nr. 7 na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają Córki i Synowie. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 295, s. 1)

MATKIEWICZ KAZIMIERZ - były urzędnik Zarządu Miejskiego, po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmał dn. 25 listopada [1918 r.]. Eksportacja zwłok odbędzie się dn. 26 listopada o g . 4 z mieszkania przy zaułku Portowym z domu Popławskich. Pogrzeb odbędzie się dnia 27 listopada na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamiają Krewni. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 275, s. 1)

NOWICKA z LEBIODKINÓW-JEŻEWSKICH ZOFJA - zmarła nagle dn. 3 grudnia [1918 r.]. Eksportacja z mieszkania (Nowogrodzka, dom własny Nr. 16) do kaplicy na Rossie odbędzie się d. 4 grudnia o g. 2-ej. Złożenie zwłok do grobu d. 5 grudnia o g. 10 r., po nabożeństwie. O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążony w smutku Mąż. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 282, s. 1)

ODROWĄŻ-SIPNIEWSKA z CZYŻEWSKICH TEKLA - opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Bogu d. 11 października [1918 r.] w wieku lat 80. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele Św. Jana dziś, w sobotę, o g. 10 rano, a wyprowadzenie zwłok z mieszkania (Mostowa 8) o g. 3 pp. do katakumb na cmentarzu Rossa do czasu przewiezienia do grobów rodzinnych w Poniewieżu, gub. Kowieńskiej. Na te smutne obrzędu zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych pozostające w nieutulonym żalu Córki, Synowie, Synowa, Zięć, Wnuki i Prawnuczki. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 232, s. 1)

ORAŃSKA z KRUPOWIESÓW ZOFJA - po długich i ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu d. 13 lutego [1918 r.] w wieku lat 55. Wyprowadzenie zwłok (ul. Chłodna nr. 13, Stefańskie przedm.) odbędzie się dziś, 14 lutego, o godz. 2-ej po południu na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążani w smutku Mąż, Syn i Córka. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 38, s. 1)

HR. PLATER-ZYBERK WIKTOR - opatrzony Św. Sakramentami zmarł dn. 7 grudnia 1918 r. w 63 roku życia. Nabożeństwo w kościele Dominikańskim i pogrzeb na Rossie odbędzie się dnia 9 grudnia o godzinie 10 ½ rano. O czem zawiadamia Siostra i Rodzina (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 286, s. 2)

PTAK JAN - po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł 20 listopada 1918 r., w wieku lat 52. Pochowany w grobach rodzinnych na Rossie. O czem zawiadamiają swoją matkę, wszystkich krewnym i znajomych w głębokim smutku pogrążone Dzieci. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 264, s. 1)

ROO MARJA - przełożona zakładu dla podrzutków, po krótkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakram., zasnęła w Bogu 20 października [1918 r.]. Wyprowadzenie zwłok z domu (Połocka 6) na cmentarz Rossa, we wtorek o godz. 3-ej pp. O czem zawiadamiają stroskani Rodzice i Brat. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 241, s. 1)

ROZANOWICZ JÓZEF - opatrzony SŚ. Sakramentami, po krótkich cierpieniach zasnął w Bogu dn. 3 maja [1918 r.], w wieku lat 55. Eksportacja zwłok z mieszkania (Portowa Nr. 4) nastąpi dziś, dn. 5-go maja, o godz. 6 wiecz. na cmentarzu Rossa. Pogrążon w głębokim żalu Żona i Ćórki. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 105, s. 1)

SAWONIEWICZOWA z MĄCZYŃSKICH AGRYPINA - opatrzona Św. Sakramentami, zmarła dn. 6 października [1918 r.]. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (Makowa 15) do kościoła Wszystkich Świętych odbyło się dn. 7 października o g. 4 pp. Nabożeństwo żałobne w kościele WW. Świętych 8 bm. o g. 10 ½ r., poczem nastąpi złożenie zwłok na Rossie. O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku Mąż, Córki i Zięciowie (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 228, s. 1)

SIEKLUCKA EMILJA - po krótkich cierpienia, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła d. 21 bm. [1918 r.], w wieku lat 80. Eksportacja z domu żałoby (Wileńska 12) na cmentarz Rossa nastąpi dziś, we wtorek, dn. 22 bm., o godz 4-ej pp. Nabożeństwo żałobne odprawione będzie w kaplicy na cmentarzu Rossa dn. 23 bm., o godz. 11-ej rano, poczem nastąpi złożenie zwłok w katakumbach. Msza św. żałobna za spokój jej duszy odbędzie się dnia 24 b. m. o godz 10-ej rano w kościele po-Dominikańskim. O czem zawiadamiają pogrążeni w głęboki smutku Synowie, Córka i Wnuki. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 241, s. 1)

STEFANOWSKA ze ZRYNI-SZYRYNÓW MARJA - po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 22 stycznia 1918 r., w wieku lat 80-ciu. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Popowszczyzna nr. 9-1, na cmentarz Rossa, odbędzie się dziś, dnia 23 stycznia o godz. 9 min. 30 rano. Nabożeństwo żałobne w kaplicy na Rossie i pogrzeb nastąpi tegoż dnia o godz. 11 rano. O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych Chrzestna Córka. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 19, s. 1)

STRAWIŃSKA z WĘSŁAWSKICH MARJA - opatrzona Św. Sakramentami, zmarła dn. 22-go kwietnia [1918 r.], w 81 roku życia. Wyprowadzenie zwłok z mieszkania (zauł. Dobroczynny 4-1) na Rossa odbędzie się dziś, we wtorek, dn. 23 go kwietnia o godz. 4-ej po południu. Nabożeństwo zaś żałobne w kościele św. Ducha we środę, dnia 24 go bm., o godz. 10-ej rano. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych w imieniu nieobecnych synów, wnuków i prawnuków Córka i Synowa. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 94, s. 1).

STRZEMIŃSKA KATARZYNA - po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła d. 29 grudnia 1917 r., w wieku 63 lat i została pochowana na cmentarzu Rossa w d. 31 grudnia. Nabożeństwo żałobne za spokój jej duszy odbędzie się w środę, 2 stycznia. r. b., o godz. 9 i pół w kościele św. Jakóba. O czem zawiadamiają Córka i Syn (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 1, s. 1)

SYLIWANOWICZ STANISŁAW - b. urzędnik wileńskiego Banku Ziemskiego, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł 25 listopada [1918 r.]. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby, Bankowa (Makarjewska) 16, na cmentarz Rossa odbędzie się dziś, dn. 27 listopada o g. 12 w poł. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 28 bm. o g. 10 rano w kościele Bonifraterskim. O czem zawiadamia pogrążona w głęboki smutku Żona. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 276, s. 1)

SZABUNIEWICZOWA z HRYNCEWICZÓW JULJA - obywatelka ziemi Suwalskiej, po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzona ŚŚ. Sakramentami, zmarła w Wilnie 16 czerwca 1918 r., w wieku lat 88. Eksportacja z domu (Arsenalska 6-6) i złożenie zwłok w katakumbach na Rossie nastąpi dziś, we wtorek, dnia 18-go czerwca o godz. 4 pp. Nabożeństwo żałobne za spokój jej dumy odbędzie się d. 19 bm., we środę, o godz. 10 rano, w kościele po-Dominikańskim. Na te smutne obrzędy zapraszają krewnych i znajomych pogrążeni w głębokim żalu Córka, Synowa, Zięć i Wnuki. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 139, s. 1)

URBANOWICZOWA z MINTOWTÓW CZYŻÓW MARJA - opatrzona Św. Sakramentami, zmarła 28 maja [1918 r.], w wieku lat 64. Eksportacja z domu (Kaukaska 8-15) dziś, we środę, 29 maja, o g. 5 pp, po czem nastąpi złożenie zwłok na cmentarzu Rossa. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek, 31 go maja, o godz. 9-ej rano w kościele św. Ducha. Córki. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 123, s. 1)

URNIAZ TEOFIL - długoletni pracownik zarządu miejskiego, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł 4 października [1918 r.]. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Lewy-Pióromont Nr. 14 odbędzie się dn. 6 bm. o g. 3 pp. na cmentarz Rossa, poczem nastąpi pogrzeb. Msza żałobna za spokój jego duszy będzie odprawioną dn. 7 bm, w poniedziałek o g. 9-ej rano w kościele św. Rafała. O czem zawiadamia pogrążona w smutku Żona. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 227, s. 1)

WRÓBLEWSKA STEFANJA - po krótkich cierpieniach zasnęła w Bogu d. 11 listopada 1918 r. w wieku lat 55. Eksportacja zwłok z mieszk. Wolana 14-2 i pogrzeb na cmentarz Rossa nastąpi dn. 12 listopada o godz. 2 po poł. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w środę, 13 b. m., w kościele św. Michała o godz. 6 rano, o czem zawiadamia w głębokim smutku pogrążona Siostrzenica. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 262, s. 1)

ZAKRZEWSKA z HEJDAMOWICZÓW ANNA - po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła dnia 30 października [1918 r.], w wieku lat 36. Eksportacja zwłok (W. Pohulanka 14-31) o g. 4 pp. na cmentarz Rossa. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 5 listopada o godz. 10 rano w kościele po-Dominikańskim. O czem zawiadamiają stroskani Mąż i Rodzina. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 250, s. 1)

ZALESKA z GŁADKOWSKICH ANTONINA - opatrzona Św. Sakramentami, zmarła d. 8 bm. [1918 r.], w wieku lat 59. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w kaplicy na cmentarzu Rossa dziś, dn. 11 bm., o g. 11-ej, poczem nastąpi pogrzeb. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych stroskani Syn i Zięć. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 231, s. 1)

ZAŚCIEŃCZYK WINCENTY - b. urzędnik Banku Ziemskiego, po długich i ciężkich cierpienia, zasnął w Bogu dn. 4-go kwietnia 1918 r., w wieku lat 62. Wyprowadzenie zwłok z mieszkania (Witebska Nr. 5) w sobotę o g. 9 rano na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają przyjaciół i znajomych w nieutulonym żalu pogrążone Żona i Córki. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 79, s. 1)

ŻEROMSKI ADOLF - b. obywatel ziemski, po ciężkich operacji w Sawicz szpitalu zmarł opatrzony Św. Sakramentami d. 14 bm. [1918 r.] i pogrzebany na Rossie. Wieczne odpocznienie racz mu dać Panie (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 67, s. 1)

ŻUKOWSKA z KORWIN-PIOTROWSKICH MARJA STEFANJA - po krótkich lecz ciężkich cierpieniach opatrzona ŚŚ. Sakramentami, zmarła d. 19 b. m. [1918 r.] w wieku lat 52. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Kalwaryjskiej, d. Nr 9, na cmentarz Rossa nastąpi dzisiaj 20 b. m., o godz. 3-ej po południu. O czem zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina. (Dziennik Wileński. 1918. Nr. 240, s. 1)

(Nekrologi spisała Karolina Koroliowa)

Wkrótce materiał będzie opracowany