Członek SKOnSR Dariusz Lewicki zdobywcą II miejsca w konkursie literackim ,,Wileńska nadzieja"
 
Komisja oceniająca prace w konkursie literackim ,,Wileńska nadzieja" 15 grudnia 2020 r. przyznała członkowi SKOnSR Dariuszowi Lewickiemu II nagrodę. Jest to czytnik do e-booków POCKETBOOK Basic 3 White, ufundowany przez Urząd ds. Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej. Nagroda zostanie wręczona niezwłocznie, kiedy pozwolą na to przepisy bezpieczeństwa sanitarnego. Nagrodzony utwór zostanie opublikowany w brzmieniu oryginalnym w polskim, a jego litewski przekład w litewskim czasopiśmie literackim, zaś obydwa teksty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Polskiego w Wilnie.