Konkurs na nowe logo SKOnSR rozstrzygnięty!

10 lipca 2020 roku Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą ogłosił konkurs na nowe logo SKOnSR. Konkurs był przeznaczony dla osób powyżej 16 lat. Nadesłano 51 pracę. Jury składające się z członków Komitetu głosowało na swoich faworytów typując pięć najlepszych prac i przydzielając od 1 do 5 punktów. Ostatecznie przyznano zwycięzcę i trzy wyróżnienia:
 
I miejsce - Justyna Grzelec, Słupia (Polska) – 29 punktów
 
 
Wyróżnienia:
 
I stopnia - Henryk Markowski, Wilno (Litwa) – 13 punktów
 
 
II stopnia - Anna Dziadulewicz, Wilno (Litwa) – 10 punktów
 
 
III stopnia - Dariusz Kadziewicz, Wilno (Litwa) – 9 punktów
 
 
Laureat otrzyma dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 100 euro (sponsorem jest ZSA ,,Lietaus meistrai”), zaś osoby, których prace zostały wyróżnione – upominki rzeczowe.
 
Nowe logo SKOnSR przedstawia stylizowanego Czarnego Anioła z nagrobku Izy Salmonowiczówny. Warto nadmienić, iż najpiękniejszy i najcenniejszy pomnik wileńskiej Rossy, przedstawiany często jako wizytówka najstarszej nekropolii miasta, został uratowany w 2014 roku dzięki inicjatywie ówczesnego prezesa SKOnSR Alicji Marii Klimaszewskiej oraz interwencji polskich fachowców. Konserwację pomnika sfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Koszt prac konserwatorskich wyniósł 130 tys. złotych.
 
Nowe logo SKOnSR wykorzystywane będzie przez organizację do celów identyfikacyjnych, reklamowych, informacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych. Aczkolwiek stare logo Komitetu będzie nadal aktualne na puszkach do kwestowania, pieczęci, cegiełkach na renowację Rossy. Nie rozstajemy się z ,,Aniołem Montwiłłowskim", tylko do pomocy bierzemy jeszcze jednego Anioła, który poprowadzi naszą organizację non-profit przez kolejne lata aktywnej działalności.