Jubileusz 45-lecia członkini SKOnSR Aliny Obolewicz

Przed 45 laty, 25 grudnia 1975 roku, urodziła się Alina Obolewicz – przewodniczka po Wilnie i całej Litwie (od 2004 r.), członkini Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (od 2018 r.), była członkini i prezeska Polskiego Klubu Dyskusyjnego w Wilnie (w 2019 r.), niegdyś instruktorka harcerska, liderka Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie.
Ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Wileńskim oraz studia podyplomowe z Psychologii zarządzania personelem na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła w stypendium im. L. Kirklanda w Polsce, wynikiem którego wydała książkę „Całym życiem pełnić służbę. Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie w opinii jego działaczy i liderów”. Pracowała w polskiej szkole (obecnie gimnazjum) w Wilnie im. Jana Pawła II (nauczycielka historii i wychowania obywatelskiego). Aktywnie udziela się w życiu społecznym Polaków na Litwie.