Członkini SKOnSR Alina Ewelina Kieżun weszła w skład Komisji ds. Oświaty Mniejszości Narodowych na Litwie

   Składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy odwagi członkini Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, harcerce ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, Ewelinie Alinie Kieżun, która 8 grudnia 2020 r. weszła w skład Komisji ds. Oświaty Mniejszości Narodowych na Litwie przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu. W jej skład weszli, wybrani drogą konkursową, nauczyciele i dyrektorzy szkół mniejszości narodowych, naukowcy, przedstawiciele wydziałów oświaty w samorządach, organizacji pozarządowych, Służby Kontrolera ds. Równych Możliwości, Rady Wspólnot Narodowych w Departamencie Mniejszości Narodowych.
   „Dziękuję za determinację w pracy na rzecz oświaty Litwy i postępu państwa. Czeka nas ważna praca – znalezienie i zaproponowanie rozwiązań, które mają zmniejszyć różnice w osiągnięciach uczniów należących do mniejszości narodowych, zwiększenie ich udziału w nieformalnych zajęciach edukacyjnych dla dzieci. Jest to bardzo ważne dla pełnoprawnego rozwoju osobowości. Międzynarodowe badania potwierdzają znaczenie edukacji pozaformalnej w zmniejszaniu różnic między osiągnięciami uczniów” – powiedział cytowany w komunikacie Algirdas Monkevičius, pełniący obowiązki ministra oświaty, nauki i sportu.
   Wybrano 23 członków nowo powołanej Komisji ds. Oświaty Mniejszości Narodowych (patrz poniżej). Kandydaci, których mogły zgłaszać organizacje, także można było zgłosić własną kandydaturę, musieli posiadać nienaganną reputację, być członkami formalnej lub nieformalnej społeczności edukacyjnej mniejszości narodowych, naukowcami, a także pracownikami z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w dziedzinie edukacji mniejszości narodowych, przedstawicielami młodzieżowych organizacji mniejszości narodowych i samorządów. Członkowie Komisji będą wykonywać swoje obowiązki na zasadach społecznych.
   Komisja ds. Oświaty Mniejszości Narodowych – to kolegialny organ doradczy ministerstwa oświaty. Głównym jej zadaniem jest przedstawianie propozycji dotyczących kształtowania i realizacji polityki oświatowej mniejszości narodowych oraz monitorowanie planu realizacji Deklaracji o polskiej mniejszości narodowej na Litwie i litewskiej mniejszości narodowej w Polsce, podpisanej w Warszawie w listopadzie 2019 r.
 
(Na podstawie: L24.lt)