KONKURS - NOWE LOGO SKOnSR 

10 grudnia 2020 r. zakończyło się przyjmowanie prac na konkurs ,,Szkic nowego symbolu (logo) dla Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą”. Nadesłano 51 pracę. Komisja konkursowa, składającą się z członków SKOnSR, w najbliższym czasie wyłoni zwycięzcę i przyzna trzy wyróżnienia. Podstawowa nagroda finansowa o wysokości 100 euro zostanie przelana na konto bankowe zwycięzcy, a dodatkowe nagrody rzeczowe dla 3 osób będą wysłane przesyłką pocztową w terminie do 31 stycznia 2021 r.
Nowe logo SKOnSR wykorzystywane będzie przez organizację do celów identyfikacyjnych, reklamowych, informacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych. Teraz prezentujemy Państwu nadesłane prace.