Zniknęły biało-czerwone wstęgi z nagrobków polskich żołnierzy na Nowej Rossie

4 listopada 2020 r. zauważony przykry incydent na Nowej Rossie, skąd zginęły biało-czerwone szarfy, opasujące nagrobki polskich żołnierzy. ,,Jeszcze wczoraj były, dzisiaj już nie ma" - napisali świadkowie. Ich zdaniem, wstążki nie mogły spaść przypadkowo, a zostały usunięte celowo.

(Na podstawie: zw.lt)

Harcerze ze Związku Drużyn Harcerskich „Trop” Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie 5 listopada br., ponownie zawiesili biało-czerwone wstążki na grobach polskich żołnierzy pochowanych na cmentarzu na Nowej Rossie w Wilnie.

(Na podstawie: wilnoteka.lt)

(Zdjęcia: Gabriela Łotysz)