„Światełko Pamięci”. Pamiętamy o tych, którzy odeszli

1 listopada 2020 r. zapalając znicze łączyliśmy się myślami i duchem z rodakami w Polsce. Mieszkańcy Polski mieli zakaz wstępu na cmentarze, my na Litwie, zachowując zasady bezpieczeństwa, mogliśmy odwiedzić groby zmarłych krewnych, ale też jak co roku, odwiedziliśmy opuszczone groby słynnych i mniej znanych Wilnian, w większości Polaków, na najstarszych wileńskich nekropoliach - Rossie i cmentarzu Bernardyńskim.
Ponad 12 tys. zniczy przez ok. 3,5 godziny zapalali harcerze ZHPL, członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, przedstawiciele wielu polskich organizacji w Wilnie, pracownicy wileńskiego hospicjum na czele z siostrą M. Rak, wolontariusze - Polacy, ale też niektórzy Litwini, skauci litewscy dołączyli fo akcji. Ze względu na pandemię, by uniknąć dużych skupisk ludzi i zachować bezpieczną odległość, zamiast jednego głównego miejsca zapalania oraz odbierania zniczy, zorganizowaliśmy 5 miejsc rozrzuconych po całym cmentarzu, którego powierzchnia wynosi ponad 10 ha. Pracowaliśmy w maseczkach.
Niejednokrotnie w czasie czynu społecznego wspominaliśmy Polskę, sprawę Polski i Polaków, większość których w tym okresie została pozbawiona możliwości odwiedzenia grobów przodków. Żartowaliśmy ironicznie, że skoro rodacy zapalić zniczy na cmentarzach dziś nie mogą, to my ich w symboliczny sposób zastąpimy... i solidarnie zapalimy w Wilnie.
Cieszę się, że jest tylu wspaniałych aktywnie społecznych ludzi. Dobrze, że o tym, co ważne, o tych, kto tworzył wileńską polską, litewską, również białoruską rzeczywistość, nie zapominamy.
M. in. 1 listopada na Rossę zawitało wielu Białorusinów, przede wszystkim tych, którzy ze względu na represje polityczne byli zmuszeni uciec na Litwę. Odwiedzili oni groby zasłużonych wieszczy, też jednego z przywódców Powstania styczniowego Komstantego Kalinowskiego, do ktòrych niezależnie od ich korzeni i języka, ktòrym się posługiwali, przyznaje się co najmniej kilka narodów.
 
(relacje członkini SKOnSR Aliny Obolewicz)
 
 
 
                   Prezes SKOnSR Dariusz Żybort zapale znicze                                                              Członek SKOnSR Dariusz Lewicki zapala znicze
 
 
 
                  Członkini SKOnSR Irmina Kalimbet zapala znicze             Członkini SKOnSR Alina Obolewicz i Wilnianie pomagają zapalać znicze
 
 
 
              Siostra Michaela Rak pomaga zapalać znicze                                                                    Polscy harcerze roznoszą rozpalone znicze
 
 
 
                               Polscy harcerze pomagają zapalać znicze                                                                  Wilnianie pomagają zapalać znicze
 
(Zdjęcia: Waldemar Dowejko, Roman Niedźwiecki)
 
 
 
 
 
(Zdjęcia: Ewelina Mokrzecka)